Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lakiluonnos lausunnolla: Muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.11.2019 10.47
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn ehdotetaan muutoksia. Suurimmat muutokset liittyvät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoon, kansalaisen omatietovarantoon sekä tietojen luovuttamiseen. Asiaa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on parhaillaan lausunnolla.

Sosiaalihuollon tiedot liitetään Kanta-palveluihin

Terveydenhuollossa käytetään jo valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmäpalveluita eli ns. Kanta-palveluja. Ne koostuvat reseptikeskuksesta, potilastiedon arkistosta sekä lääketietokannasta, kansalaisen käyttöliittymästä (Omakanta) ja potilaan tiedonhallintapalvelusta. 

Myös sosiaalihuollossa halutaan ottaa käyttöön valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ja mahdollistaa asiakastietojen saatavuus koko maassa. Lakiin ehdotettavilla muutoksilla luodaan edellytykset sosiaalihuollon tietojen lisäämiseen Kanta-palveluihin.

Tietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen uusia mahdollisuuksia

Lailla mahdollistettaisiin se, että ihmiset voivat tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja kansalaisen omatietovarantoon. Nämä tiedot olisivat ammattihenkilön käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan suostumuksen perusteella.

Nykyään terveydenhuollossa käytössä olevasta ns. potilaan laajasta suostumuksesta luovuttaisiin, ja hoitosuhteessa kertyneiden tietojen luovutus perustuisi jatkossa lainsäädäntöön. Ammattihenkilöt voisivat hyödyntää tietoja asiakkaiden hoidossa, hoivassa ja palveluissa ajantasaisesti ja kattavasti kaikkialla Suomessa asiakas- tai hoitosuhteen perusteella. Asiakas voisi halutessaan kieltää tietojensa luovutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä.

Lausunnolla oleva luonnos perustuu aiempaan hallituksen esitykseen

Luonnos hallituksen esitykseksi perustuu edellisen hallituksen aikana annettuun hallituksen esitykseen (HE 300/2018), joka kuitenkin raukesi. Nyt lausunnolla olevassa esityksessä on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan aiempaan hallituksen esitykseen edellyttämät muutokset tietojen luovutusta ja käyttövaltuuksien sääntelyä koskeviin pykäliin.

Luonnos ei vielä sisällä laajempia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota tukevaan, tietojen luovutuksia koskevaan sääntelyyn. Ne on tarkoitus toteuttaa niin sanotun tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Luonnos hallituksen esitykseksi on lausunnolla 17.1.2020 asti.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Joni Komulainen, p. 029 5163 453
erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 029 5163 702
hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, p. 029 5163 260

Sivun alkuun