Hyppää sisältöön
Media

Fartygsapotekets innehåll uppdateras genom förordningsändring

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2021 8.08
Pressmeddelande 241

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade torsdagen den 2 september 2021 en förordning genom vilken social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek (589/2015) ändras. Förord-ningen träder i kraft den 15 november 2021.

Ändringen gäller de bilagor till förordningen där man definierar läkemedel och behandlingsutrust-ning som krävs ombord på fartyg, läkemedel och behandlingsutrustning som gods med farliga äm-nen förutsätter, innehållet i första hjälpen-förpackningen samt livbåtars och räddningsflottars lä-kemedel och behandlingsutrustning. 

Genom förordningen uppdateras fartygsapotekets innehåll och anpassas till nuvarande vårdpraxis. Ändringarna säkerställer fartygspersonalens möjligheter att få adekvat första hjälpen och sjukvård vid insjuknande och olyckor ombord på fartyget.  

Med förordningen genomförs Europeiska kommissionens direktiv 2019/1834, genom vilket direk-tiv 92/29/EEG om medicinsk behandling ombord på fartyg ändrades.

•    Social- och hälsovårdsministeriets förordning 
•    Bilagorna 1–4 till social- och hälsovårdsministeriets förordning

Ytterligare information

Jenny Rintala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 421, [email protected]

Sivun alkuun