Hyppää sisältöön
Media

Lainsäädännön arviointineuvostolta myönteinen arvio vanhuspalvelulain hoitajamitoitusta koskevan uudistuksen valmistelusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.12.2019 12.51
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi 30.12. lausunnon vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunnon mukaan vanhuspalvelulain hoitajamitoitusta koskeva uudistus on kokonaisuutena hyvin valmisteltu.

”Hyvän ja rakentavan palautteen avulla on helppo jatkaa uudistuksen valmistelua. Teemme esitykseen vielä niitä täydennyksiä, joita lainsäädännön arviointineuvosto toivoi lausunnossaan”, toteaa hallitusneuvos Jaana Huhta.

Arviointineuvoston lausunnon mukaan esitysluonnoksessa on kuvattu hyvin vanhuspalveluiden nykytila ja ongelmat, sekä uudistuksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset. Myös esitysluonnoksen vaikutusarviointia kokonaisuudessaan pidettiin kattavana ja monipuolisena.

Varsinaiseen esitykseen toivottiin enemmän vertailua muun muassa erilaisista vaihtoehdoista, joilla voitaisiin turvata oikeus välttämättömään huolenpitoon ja palveluihin. Lisäksi arviointineuvosto toivoi esitystä taloudellisista vaikutuksista erikokoisille yrityksille sekä mainintaa siitä, mitä muiden maiden järjestelmistä tulisi päätellä Suomen näkökulmasta.

Muutosten tavoitteena laadukkaiden palvelujen turvaaminen vanhuspalveluyksiköissä

Vanhuspalvelulain muutoksella on tarkoitus turvata iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaille laadukkaat palvelut, jotka mahdollistavat arvokkaan ja mielekkään elämän. Tavoitteena on myös parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.

Henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olisi jatkossa vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Asiasta säädettäisiin lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Lisäksi koko maassa otettaisiin käyttöön yhteinen arviointi- ja suunnitteluväline, mikä vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta palveluissa.

Henkilöstömitoitus on osa laajempaa hallitusohjelmaan kirjattua uudistusta

Sitovan henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin on ensimmäinen osa iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamisessa. Luonnos hallituksen esitykseksi valmisteltiin syksyllä iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän mitoitusjaostossa.

Esitysluonnos oli laajalla lausuntokierroksella 4.10.-15.11.2019. Yhteenveto lausunnoista on saatavilla hankkeen verkkosivuilla

Lisätietoja

hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 02951 63407

Sivun alkuun