Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lain tulkintaa terveydenhuollon tietojen luovuttamisessa tarkennetaan ohjeistuksella

SisäministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
8.11.2018 15.24
Tiedote 165/2018

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja sisäministeri Kai Mykkänen keskustelivat tänään viranomaisten tiedonvaihdosta. Keskustelu koski poliisin ja terveydenhuollon tiedonvaihtoa erityisesti tapauksissa, joissa terveydenhuollon ammattilainen saa työssään tietoa, jolla perusteella voidaan epäillä potilaan olevan vaaraksi muille ihmisille. Julkisuudessa on käsitelty keskeneräistä valmistelua ja asiasta on ollut liikkeellä paljon väärää tietoa.

Terveystietojen luovuttamisesta säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista, joka on STM:n valmistelema laki. Tätä lakia muutettiin vuonna 2015. Nykyään voimassa olevan lain mukaan terveydenhuollon ammattilainen saa ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hänellä on syytä epäillä, että joku on vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.

Lainmuutoksesta huolimatta ilmoittamiskäytännöt vaihtelevat eri organisaatioissa ja eri puolilla Suomea. Jotta tilanne selkiytyy, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö valmistelevat kunnille ja poliisille ohjeen lain soveltamisesta. Tietosuojavaltuutettu kutsutaan mukaan tähän työhön. Valmistelussa kuullaan terveydenhuollon ammattilaisia ja poliisia. Ohje pyritään lähettämään kunnille ja poliisille keväällä.

”On aina hankalaa, jos laki ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa. Ymmärrän terveydenhuollon henkilöstön varovaisuusperiaatteen noudattamisen potilastietojen suhteen. Se on osa ammattietiikkaa. Nyt ensisijaista on saada jo nykyisen lainsäädännön antamat mahdollisuudet käyttöön kaikkialla Suomessa niin kuin lakia muutettaessa oli tarkoitus”, ministeri Saarikko sanoo.

Julkisuudessa käyty keskustelu on koskenut keskeneräistä valmistelua, johon ministerit eivät vielä olleet ottaneet kantaa. Valmistelun tarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut antaa poliisille pääsyä luottamuksellisiin potilasasiakirjoihin.

”Yhteinen tavoitteemme on turvallisuuden vahvistaminen terveystietojen luottamuksellisen käsittelyn vaarantumatta. Poliisi ja terveydenhuolto tekevät jo nyt päivittäin hyvää yhteistyötä esimerkiksi ajokortti- ja aselupa-asioissa”, ministeri Mykkänen muistuttaa.

Myös säädösmuutostarpeet selvitetään ja sitä varten asetetaan työryhmä. Koska mahdollisen lain valmistelu vaatii vielä paljon pohdintaa, lakimuutoksia ei ehditä viedä enää tällä hallituskaudella eduskuntaan.

Lisätietoja

hallitussihteeri Heidi Lempiö, sisäministeriö, p. 0295 488 695, [email protected]
osastopäällikkö Markku Tervahauta, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 167, [email protected]

 

Annika Saarikko Kai Mykkänen
Sivun alkuun