Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lääkevaihtoon ei muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.8.2004 8.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö ei esitä muutoksia lääkevaihtoon. Saatujen lausuntojen ja muiden asiaa koskevien selvitysten perusteella lääkevaihdon rajaaminen saattaisi lisätä kuluttajien ja veronmaksajien kustannuksia. Lisäksi se voisi vähentää kilpailua lääkealalla. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysministeriössä on päätetty, että lääkelain lääkevaihtoa koskevia säännöksiä ei tässä vaiheessa ole perusteltua muuttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettiin keväällä 2004 lääkevaihtoa koskevien lääkelain säännösten arviointi sen jälkeen, kun Lääketeollisuus ry. oli tehnyt ministeriölle tätä koskevan aloitteen. Lääketeollisuuden aloitteen taustalla oli se, että ennen vuotta 1995 Suomessa patentoidulle alkuperäislääkkeelle on voinut tulla kilpaileva lääke aiemmin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Lääkevaihdon toteuduttua tämä on merkinnyt sitä, että alkuperäislääkkeen myynti on voinut vähentyä huomattavasti.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltiin kevään aikana alustava luonnos lääkelain muuttamiseksi siten, että lääkkeen tulo lääkevaihdon piiriin toteutuisi saman ajan kuluttua alkuperäisestä patentoinnista riippumatta patentointiajankohdasta. Ministeriö pyysi luonnoksesta lausunnot useilta eri tahoilta. Lausunnoissa osa kannatti, osa vastusti ja osa edellytti lisäselvityksiä asiasta. Myös arvioit lakiluonnoksen vaikutuksista vaihtelivat eri lausunnoissa.

STM jatkaa lääkevaihdon toteutumisen seurantaa sekä patenttilainsäädännön ja lääkevaihdonyhteisvaikutusten selvittämistä. Selkeä tavoite on, että kuluttajien lääkekustannukset eivät tule nousemaan.

Lisätietoja asiasta antavat:
hallitusneuvos Pekka Järvinen puh. 160 73800
ylilääkäri Terhi Hermanson puh. 050-526 9782, 160 73901

Sivun alkuun