Hyppää sisältöön
Media

Lääketietovarannon ratkaisukuvaus valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2022 10.01
Uutinen

Lääketietovarannon ratkaisukuvaus tarkentaa Lääketietovarannon lähtökohtia ja täydentää aikaisempia selvityksiä (STM raportteja ja muistioita 2021:3 ja 2021:32). Selvityskokonaisuuden tavoitteena on muodostaa kattava perusta kansalliseen päätöksentekoon Lääketietovarannon toimeenpanosta. 

Lääketietovarannon kehittämisen ja ylläpidon yhteistyöllä edistettäisiin rationaalisen lääkehoidon toteutumista sekä lääkehoitoon ja -huoltoon liittyvien toimintojen nykyistä tavoitteellisempaa ohjausta, seurantaa, arviointia, kehittämistä, valvontaa ja varautumista sekä tiedolla johtamista.

Lääkehoito on kohdallaan, kun ihminen ottaa lääketieteellisesti perusteltuja lääkkeitä ohjeiden mukaan, oikeaan aikaan, sopivan annoksen ja hyötyy lääkehoidosta. Rationaalinen, eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, yhdenvertaista ja taloudellista.

Lääketietovaranto vastaa näihin kehittämistarpeisiin tarjoamalla ratkaisun lääkevalmisteen tiedon parempaan käyttöön ja hyödynnettävyyteen sekä lääkkeen käyttäjien, ammattihenkilöiden että muiden toimijoiden tarpeisiin.

Lääketietovarannon ensimmäisten kehittämisvaiheiden keskeisiksi palveluiksi ehdotetaan lääketietoportaalia, Kanta-palveluiden Lääketietokantaa ja viranomaisten käyttöliittymää lääkemarkkinatietoon. Lisäksi osaksi lääketietoportaalia ehdotetaan koottavaksi lääkemarkkinan julkinen tietopohja ja tilannekuva. Ratkaisuehdotuksessa kuvatut palvelut on määritelty selvitystyön kuluessa koottujen asiakastarpeiden ja tunnistettujen nykytilan puutteiden perusteella. Toteutuessaan Lääketietovaranto olisi sen asiakkaiden tarpeista määritelty tietoaineistojen ja palveluiden kokoelma, joka kehittyy ketterästi vastaamaan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin. 

Fimea on tuottanut Lääketietovarannon ratkaisukuvauksen sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta 1.10.2021 - 31.3.2022. Ratkaisukuvaus on tuotettu yhteistyössä Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Ruokaviraston, Lääkkeiden hintalautakunnan (Hila), Palveluvalikoimaneuvoston (Palko), sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikön (DITI) ja Valviran asiantuntijoiden kanssa sekä asiantuntijayritys NHG Salivirran tuella.

Luonnos ratkaisukuvauksesta on myös altistettu julkiseen kommentointiin, jotta asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet tulevat huomioiduksi Lääketietovarannon suunnittelussa. Asiakkaita ja sidosryhmiä on kuultu laajasti myös selvitystyön aiemmissa vaiheissa. 

Työskentely Lääketietovarannon osalta jatkuu ja seuraavassa vaiheessa tuotetaan muuutosvaikutusten arviointi ja kustannushyötyanalyysi. Tavoitteena on tuottaa kattava tietopohja kansalliseen päätöksentekoon lääkevalmisteen tietojen kehittämisestä lähivuosina ja pitkällä tähtäimellä.

Lisätietoja 

Riikka Vuokko, STM, p. 0295 163 600, [email protected] (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen)
Piia Rannanheimo, Fimea, p. 0295 223 517, [email protected] (lääketietovarantoselvitys)

Sivun alkuun