Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Läkemedelspolitik, arbetarskydd, jämställdhet och framtida arbetsrätt som teman för EU-ministermötet

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
5.12.2019 16.19
Pressmeddelande 160/2019

Sista rådsmötet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor under Finlands ordförandeskap hålls i Bryssel den 9–10 december. Den första dagen sammanträder ministrarna med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor och den andra dagen ministrarna med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och jämställdhet.

Pressmeddelandet har korrigerats den 9 december 2019 klockan 13.52: Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvists namn är borttagit.

Ordförande för mötet är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och arbetsminister Timo Harakka.

Temana för ministrarna med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor är välfärdsekonomins hälsoaspekter och förbättrad läkemedelstillgång

EU-ländernas ministrar med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor ska under ledning av minister Kiuru diskutera hur hälsorelaterade frågor i praktiken kan främjas i välfärdsekonomin. Diskussionen kommer att särskilt fokusera på den psykiska hälsan, åldrandet och digitaliseringen. Diskussionen är en fortsättning på antagandet av rådets slutsatser om välfärdsekonomi under ledning av Finland i oktober. 

Finland har utarbetat slutsatser om jämställdhet, arbetarskydd och förbättring av sysselsättningen för människor i utsatta situationer

Jämställdhet har varit en av Finlands prioriteringar under ordförandeskapet. Vid mötet är målet att anta rådets slutsatser om jämställdhet. Ministrarna kommer också att diskutera jämställdhetsintegrering i EU.

Rådet väntas anta slutsatser som gäller arbetarskydd. Arbetets former förändras allt snabbare och slutsatserna syftar till att stödja den nya kommissionens arbete som främjar arbetarskyddet och hälsan. 

Under sitt ordförandeskap har Finland fört diskussionen om mer inkluderande arbetsmarknader framåt. Rådet väntas under ledning av minister Harakka anta slutsatser med förslag till metoder som underlättar sysselsättningen av partiellt arbetsföra och människor i utsatta situationer. 

Under ledning av minister Harakka kommer ministrarna dessutom att diskutera EU:s framtida arbetsrätt. Syftet med diskussionen är att ge medlemsländerna möjlighet att lämna synpunkter på om vilka teman EU bör överväga att utfärda ny lagstiftning eller eventuellt att revidera gällande lagstiftning. Ministrarna kommer bland annat att diskutera nya arbetsformer, arbetskraftens ökande rörlighet och förbättring av den sociala dialogen.

Som avslutning på mötena i rådet kommer Kroatien, som inleder sitt EU-ordförandeskap i början av januari, att presentera sin arbetsplan för det kommande halvåret.

Mer information:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 425
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0605

Sivun alkuun