Hyppää sisältöön
Media

Lääkekorvaussäästöt eduskuntaan viimeistään syksyllä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2012 8.39
Tiedote -

ylijohtaja Outi Antila (lääkekorvaustyöryhmän pj.), p. 09 160 73864, 050 5271011, [email protected]

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä hyväksyi tänään lääkekorvaustyöryhmän valmistelemat säästöehdotukset. Ehdotukset kirjoitetaan nyt lain muotoon ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian, viimeistään syysistuntokauden alussa.

Sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän hyväksymässä ehdotuksessa säästöjä tavoiteltaisiin laskemalla lääkkeiden hintoja ja potilaiden Kela-korvauksia. Paljon lääkkeitä käyttävien potilaiden asemaa helpotettaisiin alentamalla vuotuista omavastuukattoa (nk. lääkekatto).

Lääkekorvaustyöryhmä jatkaa työtään hallitusohjelman mukaisesti. Lääkekorvausjärjestelmää uudistetaan niin, että korvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt. Jatkotyössä arvioidaan vielä kaikkia esillä olleita vaihtoehtoja. Myös Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan linjaukset ohjaavat lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä.

Sairausvakuutuksesta maksetaan osa potilaalle määrätyn lääkkeen kustannuksista perus- tai erityiskorvauksena. Peruskorvaus laskisi nykyisestä 42 prosentista 35 prosenttiin. Jos lääke on hyväksytty erityiskorvattavaksi, Kela-korvaus on tällä hetkellä joko 72 prosenttia tai 100 prosenttia. Ylempi erityiskorvaustaso pysyisi ennallaan, mutta alempaa laskettaisiin 65 prosenttiin. Suurimmalla osalla suomalaisista muutos lääkekuluissa olisi korkeintaan kymmenen euroa vuodessa.

Lääkekattoon vuonna 2012 on noin 700 euroa. Katon täytyttyä henkilö maksaa reseptilääkkeistään vain 1,50 euroa ostokertaa kohti. Jotta paljon lääkkeitä käyttävien asema helpottuisi, lääkekattoa laskettaisiin noin 50 eurolla.

Lääkkeiden hintaa laskettaisiin alentamalla viitehintajärjestelmän ulkopuolisten lääkkeiden tukkuhintoja viisi prosenttia. Lääkkeiden hinnan lasku hyvittäisi potilaille osittain myös korvausprosentin laskua, kun korvaus ja omavastuu laskettaisiin nykyistä edullisemmasta hinnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti lääkekorvaustyöryhmän pohtimaan koko lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä, mutta kiireellisin tehtävä oli löytää tapa toteuttaa hallitusohjelmassa sovitut lääkekorvaussäästöt. Valtion lääkekorvausmenoja on vähennettävä vuositasolla 113 miljoonalla eurolla. Lääkekorvaustyöryhmä tekee ehdotuksensa koko lääkekorvausjärjestelmän kehittämisestä vuoden lopussa.

Lisätietoja

Muualla palvelussamme

Lääkekorvaustyöryhmä

Sivun alkuun