Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistus – kehitystyö käynnissä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2021 12.07
Kolumni

Lääkeasioiden uudistuksen tavoitteena on kehittää lääkkeiden jakelujärjestelmää, vahvistaa lääkehoidon ohjausta, parantaa lääkehoitoon liittyvää tietopohjaa sekä tehostaa lääkehoidon tiedon käyttöä. 

Kehittämisen tukena koordinaatioryhmä

Uudistus käynnistyi vuosi sitten lääkehuollon toimijoiden sidosryhmätapaamisella. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti samoihin aikoihin poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän seuraamaan ja tukemaan kehittämistoimenpiteiden valmistelua. Koordinaatioryhmä on sittemmin nimennyt keskeisiin kehittämiskokonaisuuksiin valmistelua tukevat kolme jaosta. 

Kolme jaosta valmistelee uudistusta

Lääkehoidon tiedonhallinnan jaos on edistänyt kansallisen lääkityslistan valmistelua ja sitä mahdollistavaa lainsäädäntöuudistusta. Kantaan toteutettavalla ajantasaisella lääkityslistalla vältetään järjestelmäkohtaiset lääkityslistat, ja mahdollistetaan parempi lääkehoidon hallinta ammattihenkilöille ja lääkkeen käyttäjille. Lisäksi selvityksessä on keskitetyn lääketietovarannon toimintaedellytysten ja tehtävien kartoittaminen. Loppuvuoden 2021 aikana käynnistetään myös lääkehoidon tiedon hyödyntämisen selvitystyö. Edistämällä lääketiedon hyödyntämistä voidaan varmistaa yhdenvertaisempaa, turvallisempaa ja vaikuttavampaa lääkehoitoa. 

Apteekkijaos laatii parhaillaan selvitystä, joka tulee sisältämään kehittämisehdotuksia apteekkijärjestelmän ja vähittäisjakelun uudistamiseksi sekä lääkkeiden saatavuuden edistämiseksi. Selvityksen valmistelu on aloitettu nykytilan kuvauksella. Apteekkijaos on kutsunut lääkehuollon sidosryhmät keskustelemaan avohuollon lääkkeiden vähittäisjakelusta. Elokuun loppupuolella pidettävässä tilaisuudessa on tarkoitus yhdessä pohtia tavoitteita ja tehtäviä, joita avohuollon lääkejakelulle halutaan jatkossa asettaa. 

Lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjaos on aloittanut työnsä viime keväänä. Jaoksen tehtävät nivoutuvat kiinteästi muihin käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten sote-uudistukseen ja monikanavarahoituksen purkamiseen. Jaos käy parhaillaan läpi tehtäväkokonaisuutta ja suunnittelee, miten kehittämistyössä on tarkoituksenmukaista edetä.

Pitkäjänteisellä kehittämisellä tavoitellaan lääkkeiden järkevää käyttöä

Lääkeasioiden uudistuksen valmistelu on käynnistynyt merkittävällä viranomaispainotuksella, ja keskeisiä sidosryhmiä (mukaan lukien potilasjärjestöjä), tullaan kuulemaan uudistuksen eri vaiheissa. Lääkkeiden järkevää käyttöä ja kustannusten hallintaa tukevat toimenpiteet tulevat ulottumaan useammalle hallituskaudelle. Lääkeasioiden uudistuksen etenemistä voi seurata verkkosivuillamme.

Elina Asola
erityisasiantuntija

Sivun alkuun