Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistus: avohuollon lääkkeiden vähittäisjakelun tavoitteista ja tehtävistä keskusteltiin sidosryhmätilaisuudessa 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2021 14.50
Uutinen

Sidosryhmätilaisuudessa pohdittiin yhdessä tavoitteita ja tehtäviä, joita avohuollon lääkejakelulle halutaan jatkossa asettaa. 

Lääkeasioiden uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.

Lääkeasioiden uudistus jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen: 1) apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämiseen, 2) lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämiseen ja 3) lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen. Lisätietoja löytyy uudistuksen verkkosivuilta.

Osana apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämistä määritellään lääkkeiden vähittäisjakelun tavoitteet ja tehtävät sekä keinot, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan.

Sidosryhmätilaisuus aiheesta järjestettiin 26.8.2021. Tilaisuuteen osallistui lääkkeiden vähittäisjakelun toimijoita, lääketeollisuuden, edunvalvontajärjestöjen ja potilasjärjestöjen edustajia sekä viranomaisia.  

Tilaisuuden tarkoituksena oli kuulla ja avoimesti keskustella näkemyksistä ja kehitysehdotuksista avohuollon vähittäisjakelun valmistelun tueksi. Tavoitteiden osalta esiin nostettiin mm. rationaalisen lääkehoidon edistäminen, lääkkeiden saatavuuden ja palveluiden saavutettavuuden varmistaminen maanlaajuisesti, järjestelmän kustannustehokkuus sekä ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen.

Eniten ehdotuksia tuli avohuollon lääkkeiden vähittäisjakelun tehtäviin liittyen. Keskusteltiin lääkelogistiikasta mukaan lukien riittävistä lääkevarastoista, lääkekustannusten kasvun hillinnästä sekä lääkekorvausjärjestelmän toimeenpanosta.

Lisäksi keskustelua käytiin potilaan tukemisesta ja sitouttamisesta lääkehoitoihin sekä tiiviistä yhteistyöstä terveydenhuollon toimijoiden kesken potilaan tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi.

Uusiksi tehtäviksi ehdotettiin mm. matalan kynnyksen terveydenhuoltopalveluiden tarjoamista ja lääkehoidon kokonaisuuteen liittyvän tiedon tuotantoa potilaan lääkehoidon hallinnan sekä yhteiskunnan tietojohtamisen näkökulmasta. Myös huoltovarmuuteen liittyviä vastuita pohdittiin.

Keinoina esille nousseiden tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotettiin mm. selkeää sääntelyä ja ohjausta, farmaseuttisen osaamisen ja digitalisaation hyödyntämistä sekä apteekkien vahvaa toiminnallista integraatiota osaksi potilaan lääkehoitoprosessia. 

Tilaisuudessa esiin nousseet ehdotukset ja näkökulmat olivat erittäin hyviä ja ne huomioidaan apteekkitalouden ja lääkkeiden vähittäisjakelun kehittämistyössä, jota jatketaan osana lääkeasioiden uudistusta.

Sivun alkuun