Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmän kokouksessa keskusteltiin apteekkipalveluista, lääkkeiden jakelukanavista ja lääketietovarannosta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2022 11.39
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä kokoontui 8.9. keskustelemaan lääkeasioiden uudistuksen etenemisestä. Kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua eurooppalaisista apteekkijärjestelmistä ja apteekkien lääkeneuvonnasta.

Apteekkijaoksen osuudessa esiteltiin apteekkitalouden ja apteekkipalveluiden nykytilannetta sekä hallitusohjelmakirjauksen mukaista arviointityötä apteekkien omistajapohjan laajentamisen mahdollisuuksista. Osuudessa esiteltiin myös lokakuussa julkaistavien selvityksien tuloksia apteekeista annettavan lääkeneuvonnan kehittämistarpeista sekä apteekkijärjestelmien eurooppalaisesta vertailusta. 

Keskusteluissa tunnistettiin tarve edistää moniammatillista yhteistyötä apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan ja muun terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Keskusteluissa ehdotettiin farmaseuttisen henkilökunnan osaamisen laajempaa hyödyntämistä, koska heillä on erinomaiset edellytykset lääkeneuvonnan ja lääkkeiden hintaneuvonnan antamiselle.

Tiedonhallintajaoksen osuudessa todettiin lääkityslistan käyttöönoton etenevän suunnitelman mukaisesti ja esiteltiin lääketietovarannon kustannushyötyjen ja muutosvaikutusten arvioinnin tulokset. Lääketietovarantoon tultaisiin kokoamaan eri viranomaisten tehtäviin ja palveluihin liittyviä lääkevalmisteen tietoaineistoja, joita hallinnoitaisiin keskitetysti.

Ohjaus- ja rahoitusjaoksen työ etenee aikataulun mukaisesti. Syksyn aikana jaostossa käynnistyy keskustelu lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämislinjauksista.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163 600 (tiedonhallinnan jaos)
erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703 (apteekkijaos)
johtaja Lauri Pelkonen, p.  0295 163 218 (ohjaus- ja rahoitusjaos)
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295 163 437 (uudistuksen koordinointi)
sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun