Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä kokoontui – ohjaus- ja rahoitusjaos nimettiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2021 14.31
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä kokoontui 11.3. nimeämään lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjaoksen. Kaikki kolme koordinaatioryhmän alaista jaosta on nyt nimetty. Koordinaatioryhmä kävi keskustelua myös tiedonhallinnan ja –apteekkijaoksen työn etenemisestä. Koordinaatioryhmä kokoustaa kevään 2021 aikana vielä toukokuussa.

Lääkeasioiden uudistuksen poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä kokoontui maaliskuussa vuoden toiseen kokoukseensa ja nimesi alaisuuteensa kolmannen jaoksen. Nyt nimetyn jaoksen tarkoituksena on valmistella lääkehoidon ohjaus- ja rahoituskokonaisuuden uudistustarpeita. 

Kuluvalla hallituskaudella lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämisen osakokonaisuudet ovat: 

  • lääkehoitojen kansallisen ja alueellisen ohjaus- sekä rahoitusjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen kokonaisuutena siten, että se muodostaa perustan rationaaliselle lääkehoidolle,
  • lääkehoitojen kansallisen arviointitoiminnan kehittäminen, 
  • lääkehoidon kestävän rahoituksen turvaamiseksi arvioidaan uusien lääkehoitojen hallitun käyttöönoton ja käytöstä luopumisen menettelyjen kehittämistarpeita sekä lääkkeiden elinkaaren nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä ja
  • kansallisen lääkekorvausjärjestelmän ja sairaaloiden hankintamenettelyjen kehittämistarpeiden arviointi.

Jaoksen valmistelutyössä tulee ottaa huomioon sellaiset vireillä olevat hankkeet, joilla on vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja rahoituksen kokonaisuuteen. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi monikanavarahoituksen purkamisen valmistelutyö sekä sote-uudistus.

Tiedonhallinnan- ja apteekkijaoksen töiden etenemisestä keskusteltiin

Koordinaatioryhmä keskusteli lisäksi tiedonhallinnan jaoksen ja apteekkijaoksen alaisesta valmistelusta. 

Lääkehoidon tiedonhallinnan jaos esitteli asiakaskohtaisen lääkityslistan kehittämisen vaiheistussuunnitelmaa konseptointiin perustuen. Lainsäädäntömuutosten valmistelu lääkityslistan toteuttamiseksi on aloitettu. 

Apteekkijaos esitteli kokouksessa työsuunnitelmaluonnosta koordinaatioryhmälle. Suunnitelmaa päivitetään työn edetessä. Kuluvan vuoden aikana käynnistetään selvitystyö apteekkitalouden ja lääkkeiden vähittäisjakelun kehittämisestä. Sen ensiaskelia ovat muun muassa lääkkeiden vähittäisjakelun tavoitteiden ja tehtävien määrittely. 

Viestintäsuunnitelma hyväksyttiin

Koordinaatioryhmän asialistalla oli myös lääkeasioiden uudistuksen viestintäsuunnitelma. Uudistuksen viestinnän keskiössä ovat tiekartan tavoitteet: lääkkeiden järkevän käytön edistäminen, resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, kustannustehokkuus sekä tiedonhallinnan välineiden kehittäminen. Sidosryhmiä osallistetaan kokonaisuuteen erityisesti jaosten kautta valmistelutyön edetessä. 
 

Lisätietoja: 

johtaja, lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, 0295163692, [email protected]
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295163437, [email protected]

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun