Hyppää sisältöön
Media

Kustannusvastuu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimisesta valtiolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2008 11.28
Tiedote -

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseen liittyvien poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä tehtävien tutkimusten kustannukset siirtyvät vuoden 2009 alussa kunnilta valtiolle. Asiasta on päätetty kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä maanantaina 15. syyskuuta. Lakiesitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen.

Ehdotetun lainmuutoksen tavoitteena on parantaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseen liittyvien asiantuntijapalvelujen saatavuutta ja laatua. Tämä toteutetaan kokoamalla tarvittava monialainen asiantuntemus tähän työhön erikoistuviin tutkimusyksiköihin ja turvaamalla tutkimusyksiköiden rahoitus. Jo nykyisin seksuaalisen hyväksikäytön selvittämistä koskevat poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyytämät tutkimukset tehdään pääosin yliopistollisissa keskussairaaloissa, ja jonkin verran muissa keskussairaaloissa.

Ehdotuksen mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri huolehtii siitä, että poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyytämät lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseksi tehtävät tutkimukset järjestetään sen alueella. Yliopistollinen sairaanhoitopiiri ja lääninhallitus tekevät sopimuksen palvelujen tuottamisesta kuultuaan sitä ennen poliisia ja syyttäjälaitosta.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämistä varten yliopistollisiin ja muihin keskussairaaloihin perustetuissa moniammatillisissa yksiköissä ja työryhmissä tehdään vuosittain noin 350 lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyyn liittyvää tutkimusta. Määrä on nykyisin vain noin 40 % esitutkintaan päätyneistä tapauksista. Lopuissa 60 %:ssa esitutkintaan päätyneistä tapauksista lapsen haastattelun hoitaa poliisi. Tavoitteena on se, lasten seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn esitutkintaan liittyvä lapsen kuuleminen keskitettäisiin moniammatillisiin tutkimusyksiköihin.

Ehdotus ei vaikuta poliisin tai syyttäjän asemaan esitutkinnassa. Esitutkinta tehdään lapsiin kohdistuvaa rikosta kuten muitakin rikoksia selvitettäessä poliisissa tai ainakin poliisin tutkinnanjohtajan johdolla tai ohjauksessa.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo, puh. (09) 160 74353

Sivun alkuun