Hyppää sisältöön
Media

Handboken om överlämnande av hjälpmedel för rehabilitering har uppdaterats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2020 12.16
Pressmeddelande 194/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat handboken om överlämnande av hjälpmedel i medicinsk rehabilitering. Handboken  är avsedd för de som arbetar med eller fattar beslut om hjälpmedel och för de som behöver använda hjälpmedel.

Grunden för att lämna ut hjälpmedel är nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom, skada eller försenad utveckling. Ett rätt valt hjälpmedel främjar klientens rehabilitering och stöder, upprätthåller eller förbättrar funktionsförmågan i det dagliga livet eller förhindrar att funktionsförmågan försämras.

De gemensamma grunderna i fråga om hjälpmedel i medicinsk rehabilitering fastställdes 2018 i samband med att den första versionen av handboken publicerades. 

Den uppdaterade handboken innehåller en närmare beskrivning av den lagstiftning som ligger som grund för överlämnandet av hjälpmedel. I syfte att betona den individuella prövningen vid överlämnande av hjälpmedel har man också tagit bort sådana punkter som har tolkats som kategoriska förbud.   

Man har förtydligat grunderna för överlämnande och uppdaterat bland annat  ISO9999 standard av 2011 till den nyare standarden av 2016. Standarden används vid förvaltningen av hjälpmedel. 

I handboken ingår också sådana hjälpmedelsgrupper för vilka det ännu inte finns förfaranden för överlämnandet eller vars grunder för överlämnande borde uppdateras till exempel på grund av att tekniken utvecklats. Till dessa hjälpmedelsgrupper hör till exempel de funktionella nervmuskelstimulatorerna och de multifunktionella ortoserna, hjälpmedlen som stöder minnet samt assistenthundarna. 

I den arbetsgrupp som uppdaterade handboken deltog hjälpmedelsexperter och läkare från sjukvårdsdistrikten och representanter för delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE och för Handikappforum rf.  

Ytterligare information:

specialsakkunnig Anne Kanto-Ronkanen, tfn 0295 163 153, [email protected]

Sivun alkuun