Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Begränsningen av kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
22.11.2018 13.25
Pressmeddelande 177/2018

Regeringen föreslår att den så kallade begränsningslagens giltighetstid ska förlängas till utgången av 2022. Genom lagen begränsas kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården. Regeringen föreslår också att förpliktelserna enligt den s.k. paras-ramlagen, som gäller samarbetsområden inom social- och hälsovården, ska förlängas till utgången av 2020.

Kommunernas och samkommunernas beslutanderätt i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna har begränsats genom lagar under beredningen av landskaps- och vårdreformen.

Enligt den s.k. begränsningslagen förutsätts att det i kommuners och samkommuners långvariga avtal om utläggning av social- och hälsovårdstjänster ska ingå ett uppsägningsvillkor, om avtalet är i kraft efter 2020. Uppsägningsvillkoret måste ingå, om avtalets uppskattade årliga värde överstiger 30 procent av kommunens eller samkommunens årliga utgifter för social- och hälsovården.

Dessutom begränsar lagen långvariga avtal om nyttjanderätt till byggnader samt sådana betydande investeringar inom social- och hälsovården för vilka de totala kostnaderna exklusive mervärdesskatt överstiger fem miljoner euro.

Den så kallade paras-ramlagen förpliktar å sin sida kommunerna att ordna social- och hälsovårdstjänsterna utifrån ett tillräckligt befolkningsunderlag på minst cirka 20 000 invånare. Denna förpliktelse har förlängts genom en lag vars syfte är att förhindra att samarbetsområdena upplöses.

Regeringen föreslår att giltighetstiden för båda lagarna förlängs på grund av att ikraftträdandet av landskaps- och vårdreformen har skjutits upp.

Ytterligare upplysningar:

Maria Porko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 417, [email protected]
Kirsi Varhila, överdirektör, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected] (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)