Hyppää sisältöön
Media

Kommuninfo: Ny rekommendation gällande omsorgsassistenter stöder tjänsteproducenter i genomförandet av kundorienterade tjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 9.53
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en rekommendation om uppgiftsbeskrivningen, kompetenskraven och utbildningen för omsorgsassistenter i tjänster för äldre. 

Det har uppstått ett arbetskraftsunderskott inom social- och hälsovården, samtidigt som den åldrande befolkningens servicebehov ökar och den nuvarande personalen går i pension. Ett sätt att svara på det ökande behovet av arbetskraft har varit att omvärdera uppgiftsstrukturerna och skapa utbildning inom assisterande vård- och omsorgsuppgifter. Assisterande uppgifter har också setts som en möjlighet att erbjuda en flexibel utbildnings- och sysselsättningsväg för uppgifter inom branschen, till exempel för personer som vill byta yrke. 

Lagändringen om personaldimensioneringen inom heldygnsvården för äldre trädde i kraft den 1 oktober 2020. Enligt ändringen kan omsorgsassistenterna räknas med i personaldimensioneringen när de deltar i det direkta klientarbetet. De kan dock inte arbeta ensamma under arbetsskiftet eller ansvara för medicinering. 

Omsorgsassistenterna kan i regel utnyttjas vid enheter för serviceboende med heldygnsomsorg. De arbetar med assisterande uppgifter när de deltar i direkt klientarbete. Arbetsuppgifterna handlar om att sörja för klienternas grundläggande behov och assistera i dem. Det kan handla t.ex. om personlig hygien, klädsel, rörlighet, utomhusvistelser och upprätthållande av funktionsförmågan. 

Omsorgsassistentens utbildning är inte en examen utan den består av ett par examensdelar. Kompetenskraven för omsorgsassistentens uppgifter uppfylls bäst i delarna ”Att främja utveckling och delaktighet” samt ”Att främja äldres delaktighet” i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. 

Omfattningen av utbildningen för omsorgsassistenter och de nationella kompetenskraven fastställdes gemensamt av undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Utbildningsstyrelsen. Frågan har också behandlats med företrädare för centrala arbetsmarknadsorganisationer, utbildningsorganisationer, Institutet för hälsa och välfärd, tillsynsmyndigheterna och Kommunförbundet.

Ytterligare information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Sivun alkuun