Hyppää sisältöön
Media

Kommuninfo: Social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2022 13.07
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet sände ut ett Kommuninfo till kommunerna och sjukvårdsdistrikten med information om ordnandet av social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina.

Ukrainare och personer som flytt från Ukraina kan anlända till Finland med olika inresestatus. Rätten till social- och hälsovårdstjänster bestäms enligt vilken status de har för sin vistelse i Finland. 

För att hjälpa personer som flytt från Ukraina har EU aktiverat direktivet om tillfälligt skydd. 

Om en person har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, har hen rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som personer som har en hemkommun i Finland. Dessutom har hen rätt till nödvändiga socialvårdstjänster (inkl. mottagningspenning). Förläggningen har ansvaret för att ordna dessa social- och hälsovårdstjänster. Förläggningarna kan antingen ordna tjänsterna själva eller skaffa tjänsterna från en offentlig eller privat aktör. Vistelsekommunen ansvarar för eventuellt barnskydd.

De resenärer/turister som vistas i Finland i 90 dygn har rätt till brådskande hälso- och sjukvårdstjänster samt till nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster. Kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för ordnandet av dem. 

Ukrainare som är arbetstagare i Finland jämställs i regel med kommuninvånare och får hälso- och sjukvårdstjänster som ordnas av kommunen/sjukvårdsdistriktet eller företagshälsovården. Dessutom får de nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster från kommunen. 

En person från Ukraina hänvisas till att söka asyl i Finland endast om det finns uppenbar och grundad anledning till det. Asylsökande har rätt till nödvändiga social- och hälsovårdstjänster och förläggningen har ansvaret för ordnandet av dem.

Ukrainare som stadigvarande bor i Finland har rätt till bosättningsbaserade social- och hälsovårdstjänster på samma grunder som övriga kommuninvånare.

Ytterligare information:

Henna Leppämäki, specialsakkunnig, [email protected]

Tuula Kieseppä, överläkare, [email protected]

Laura Järvelä, specialsakkunnig, [email protected]

Kaisa Saarinen, specialsakkunnig, [email protected]
 

Sivun alkuun