Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kommuninfo: Kritiska tjänster inom social- och hälsovården under covid-19-epidemin

Social- och hälsovårdsministeriet
8.5.2020 16.45
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet påminner kommunerna om de ska ta hand om social- och hälsovårdstjänsterna också under epidemin.

Trots att undantagsförhållanden råder i Finland, kan social- och hälsovårdstjänsterna inte dras in helt och hållet och dröjsmål med att tillhandahålla dem får inte äventyra någons möjligheter att klara sig i vardagen och säkerheten.

Kommunerna ska noggrant överväga eventuella inskränkningar av basservicen. En tillräckligt omfattande och aktiv verksamhet inom basservicen säkerställer att den specialiserade sjukvården kan fokusera på vården av patienter som behöver specialiserad sjukvård och att hälsotillståndet hos någon befolkningsgrupp inte i onödan försämras. I synnerhet ska det ses till att personer i utsatt ställning har tillgång till tjänster.

Kommunerna måste också aktivt kommunicera om sina tjänster för att det inte ska uppstå kritiska dröjsmål när det gäller att söka vård eller tjänster. Medborgarna uppmanas att söka vård innan symtomen förvärras och att hålla fast vid överenskomna uppföljningsbesök.

För att basservicen ska kunna tryggas i det rådande undantagstillståndet behövs nya verksamhetssätt och en mer omfattande användning av distanstjänster.

Ytterligare information

Soila Karreinen, överläkare (hälsovårdstjänster), tfn 0295 163 491
Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman (förebyggande tjänster), tfn 0295 163 169
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig (socialservice) , tfn 0295 163 545

[email protected]

Sivun alkuun