Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2016

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2015 13.22
Uutinen

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2016 lukien. Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 691,25 euroon. Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 691,25 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2016 lukien.

Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on vuonna 2015 ollut 686,25 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363 ja vuodelle 2016 vahvistettu palkkakerroin on 1,373, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2016 lukien vuoden 2015 tasosta 0,73 prosenttia.

Kunnat voivat maksaa myös 691,25 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.

Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2016 lukien 0,73 prosenttia.

Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2014 oli 1916 ja lokakuussa 2015 se oli 1911. Indeksin pisteluku on laskenut noin 0,26 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2016 alkaen 409,59 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2016 alkaen.

Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2016 alkaen 2 908,85 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Lisätietoja

Lakimies Erkki Papunen, puh. 0295 163298, [email protected]

Sivun alkuun