Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.11.2016 13.08
Uutinen

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2016 vahvistettu palkkakerroin on 1,373 ja vuodelle 2017 vahvistettu palkkakerroin on 1,389.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2017 lukien 392,00 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 784,01 euroa kuukaudessa.

Palkka­kertoimet ja alimpien hoitopalkkioiden määrät vuosina 2006–2017 ilmenevät liitetaulukosta.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2017 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2017 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,17 prosentin korotusta vuoteen 2016 verrattuna. 

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,17 prosentin korotus tehdään 1.1.2017 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Lue koko kuntainfo liitteineen

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 0295 163 405
[email protected]

Sivun alkuun