Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Ohjeita sosiaalipäivystysten järjestämisestä

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 18.9.2018 16.01
Uutinen

Kunnat ovat esittäneet paljon kysymyksiä sosiaalihuollosta sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysuudistuksessa. Siksi sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia kuntainfolla siitä, mitä sosiaalipäivystysten järjestämisessä on otettava huomioon vuonna 2017 ja 2018 voimaan tulleiden säännösten mukaisesti.

Uudistuksen tarkoituksena on ollut vahvistaa sosiaalihuollon päivystyspalveluja terveydenhuollon päivystystoiminnan yhteydessä. Tämä mahdollistaa tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut. Samalla on kiinnitettävä huomiota virka-aikaisten palvelujen toimivuuteen ja myös virka-aikaisen päivystystyön sujumiseen.

Vuoden 2018 alusta alkaen sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteispäivystystä on pitänyt järjestää samoissa tiloissa vähintään virka-aikana ainakin seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Turku, Pori, Tampere, Lahti, Lappeenranta, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki, Oulu, Rovaniemi, Hämeenlinna, Kotka, Vaasa, Mikkeli, Kokkola, Kajaani, Kemi ja Savonlinna.

Päivystysuudistuksessa on otettava huomioon koko sosiaalityön kokonaisuus. Terveydenhuollossa tehtävä sosiaalityö ja -ohjaus on sovitettava yhteen entistä paremmin sekä päivystykselliseen työskentelyyn että kunnan muussa sosiaalitoimessa toteutettavaan työhön.

Sosiaalihuoltolain mukaan päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat. Moniammatillinen tiimi on suositeltava tapa järjestää sosiaali- ja kriisipäivystystä. Jokaisen sosiaalipäivystyksen käytössä on oltava kuntaan tai kuntayhtymään virkasuhteinen sosiaalityöntekijä, jolla on laajat oikeudet päätösten tekemiseen.

Sosiaalipäivystys on toteutettava siten, että palveluun saa yhteyden ympäri vuorokauden. Kuntalaisten tulee saada helposti tieto siitä, mihin numeroon he voivat soittaa saadakseen yhteyden sosiaalipäivystykseen tai mihin he voivat mennä, kun tarvitsevat apua.

Kuntien on huolehdittava siitä, että viranomaiset saavat sosiaalipäivystykseen yhteyden VIRVEllä ympäri vuorokauden, ja sosiaalipäivystäjällä on aina käytössään VIRVE–päätelaite 24/7 sekä virka-aikana että sen ulkopuolella.

Lisätietoja

hallitussihteeri Liisa Holopainen, p. 0295 163593

erityisasiantuntija Virva Juurikkala, p. 0295 163204

Sivun alkuun