Hyppää sisältöön
Media

Kunnille korvataan koronaepidemiasta aiheutuneet lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2022 14.13
Tiedote 229/2022

Valtio korvaa kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle koronaepidemiasta aiheutuneet välittömät lisäkustannukset myös vuonna 2022. Korvauksista säädetään valtioneuvoston tänään antamalla asetuksella.

Asetuksen mukaan valtionavustusta myönnetään erityisesti testauksesta, rokottamisesta sekä hoidosta aiheutuviin lisäkustannuksiin. Avustuksella katetaan lisäksi muita välittömiä epidemian hoitoon liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, joita on syntynyt mm. lisääntyneestä suojavarusteiden käytöstä ja tiukentuneista terveysturvallisuusvaatimuksista.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti kunnille. Tietyissä avustuserissä kunta voi halutessaan siirtää hakuoikeuden toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. 

Avustus määritetään yksinkertaisin laskennallisin perustein, loppuvuoden avustukset perustuvat arvioon 

Lisäkustannukset korvataan valtionavustuksina pääosin laskennallisilla perusteilla. Toimintokohtainen avustuksen määrä määritetään kertomalla lukumäärätieto (esimerkiksi testausmäärä) valtionapuviranomaisen määrittämällä yksikkökorvauksella. Lukumäärätietoja hyödynnetään testauksessa ja hoidossa 31.8.2022 asti ja rokottamisessa 31.10.2022 asti. 

Loppuvuoden avustukset perustuvat arvioon, sillä avustukset on maksettava kunnille ja kuntayhtymille kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana ennen kuin palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Valtionavustuksien vaikutus hyvinvointialueiden rahoitukseen minimoidaan

Korvausten taso on mitoitettu siten, että epidemian hoidosta aiheutuneet lisäkustannukset katetaan täysimääräisesti.

Sote-uudistuksen näkökulmasta on tärkeää, että koronatoimiin osoitettavat valtionavustukset vastaavat koronan aidosti aiheuttamia lisäkustannuksia. Näin valtionavustukset eivät vääristä hyvinvointialueiden rahoitusta, joka perustuu kuntien vuosien 2021-2022 kustannustietoihin.

Valtionavustus tulee haettavaksi 7.10.2022. Hakuaineistot julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla:

Lisätietoja

kehittämisneuvos Saara Leppinen, p. 02951 63630, [email protected]
lakimies Jonna Salmela, p. vaihde 0295 16001, [email protected]
Valtionavustushakuun liittyvät kysymykset: [email protected] 

Sivun alkuun