Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnille enemmän harkintavaltaa vanhuspalvelujen järjestämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.10.2016 10.08 | Julkaistu suomeksi 20.10.2016 klo 13.31
Tiedote 172/2016

Hallitus esittää, että kunnille mahdollistetaan aiempaa paremmin tapauskohtainen harkinta siinä, mitä asiantuntemusta kunta hankkii ja käyttää ikääntyneen väestön ja iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadukkaaseen järjestämiseen.

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetusta laista (ns. vanhuspalvelulaista) poistettaisiin listaus ammattialoista, joista kunnalla tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusta.

Samalla kumottaisiin vanhuspalvelulain vastuutyöntekijää koskeva säännös. Jatkossa iäkkäiden henkilöiden omatyöntekijä nimettäisiin sosiaalihuoltolain sääntelyn mukaisesti. Sosiaalihuoltolain omatyöntekijän kelpoisuusvaatimuksia muutettaisiin vastaamaan paremmin sekä iäkkäiden että muiden asiakasryhmien palvelukokonaisuuden osoittamaa tarvetta. Omatyöntekijä voisi olla sosiaalihuollon ammattihenkilö tai silloin, kun se on asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltu ratkaisu, myös terveydenhuollon ammattihenkilö. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän olisi jatkossakin oltava sosiaalityöntekijä.

Tarkoituksena on poistaa ja keventää päällekkäistä sekä yksityiskohtaista sääntelyä. Tämä osaltaan vähentäisi kuntien hallinnollista taakkaa ja pienentäisi myös palvelujen järjestämisen kustannuksia.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 20. lokakuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

lakimies Maria Porko, p. 0295 163 417

Sivun alkuun