Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnat toteuttavat sikiöseulontaa vaihtelevasti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2009 14.45
Tiedote -

Noin joka kymmenes kunnista jättää tarjoamatta raskaana oleville mahdollisuutta päästä varhaisraskauden yleiseen ultraäänitutkimukseen. Seulonta-asetuksen mukaan kaikkien raskaana olevien olisi halutessaan pitänyt vuoden 2007 alusta päästä kotikuntansa tarjoamaan varhaisraskauden yleiseen ultraäänitutkimukseen. Tämä selviää sikiön poikkeavuuksien seulontaohjelman toteutumista tukevan asiantuntijatyöryhmän raportista, joka luovutettiin peruspalveluministeri Paula Risikolle torstaina 22. tammikuuta.

Kuntien on järjestettävä sikiön kromosomipoikkeavuuksien ja vaikeiden rakennepoikkeavuuksien seulontaa kolmen vuoden kuluessa seulonta-asetuksen voimaantulosta eli vuoden 2009 mennessä. Varhaisraskauden yleinen ultraääniseulonta piti ottaa käyttöön viimeistään 1. tammikuuta 2007. Tällä hetkellä asetuksen toimeenpanossa on runsaasti alueellisia eroja, jotka todennäköisesti vähenevät asetukseen sisältyvän siirtymäajan päätyttyä.

Seulonnan järjestäminen julkisessa terveydenhuollossa paras ratkaisu

Työryhmä katsoo, että seulonnan järjestäminen julkisessa terveydenhuollossa takaa parhaan tuloksen. Jotta raskaana oleva voi päättää itsenäisesti seulontaan osallistumisesta, hän tarvitsee luotettavaa tietoa seulonnan menetelmistä, tavoitteista, jatkotutkimuksen sisällöstä ja mahdollisista seulontaan liittyvistä haitoista kaikissa seulontaprosessin vaiheissa.

Jos kunta ostaa seulonnan ulkopuoliselta, se on ostettava kokonaisuutena, johon kuuluu myös neuvonta, konsultaatiomahdollisuudet ja yksilöidyt laatuvaatimukset. Ostetun seulonnan ei pitäisi rajoittua esimerkiksi yksittäisiin ultraäänitutkimuksiin. Varhaisraskauden yhdistelmäseulonta ja rakenneultraäänitutkimukset voidaan toteuttaa joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa tai osin molemmissa.

Laatuvaatimukset seulonnan toteuttamiseen

Työryhmä laati sikiön poikkeavuuksien seulonnan toteuttamisen laatuvaatimukset, joissa otetaan huomioon seulontaa toteuttavan henkilöstön hyvästä koulutuksesta, kokemuksesta ja yhteistyöstä huolehtiminen. Seulonnat on keskitettävä riittävän suuriin yksiköihin, jotta kaikilla raskaana olevilla olisi mahdollisuus yhdenmukaisiin ja laadukkaisiin seulontoihin. Erityisesti seulontaan kuuluvat laboratoriotutkimukset, riskien laskenta ja diagnostiset jatkotutkimukset on keskitettävä yliopistosairaaloihin.

Merkittäviä kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksia todetaan 2-3 vastasyntyneellä sadasta. Sikiön poikkeavuuksien seulonnat ovat aina vapaaehtoisia. Raskauden aikana saatu tieto vaikeasta sikiön poikkeavuudesta antaa raskaana oleville aikaa valmistautua vaikeasti sairaan tai kuolevan lapsen syntymään tai toisaalta mahdollisuuden päättää raskauden keskeyttämisestä sikiön poikkeavuuden perusteella ennen 24. raskausviikon päättymistä.

Taustaa

Valtioneuvosto antoi 21.12.2006 seulonta-asetuksen (1339/2006), johon sisältyvät raskaudenaikaiset sikiön poikkeavuuksien seulonnat. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti sikiön poikkeavuuksien seulonnan täytäntöönpanoa tukevan ja koordinoivan asiantuntijatyöryhmän kaudeksi 1.2.−31.12.2008 osaltaan tukemaan seulontaohjelman toteutumista kunnissa ja kuntayhtymissä. Työryhmän puheenjohtajana toimi lääkintöneuvos Terhi Hermanson sosiaali- ja terveysministeriöstä ja sihteerinä ylilääkäri Jaana Leipälä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Sikiön poikkeavuuksien seulonta -raportti on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla: www.stm.fi/julkaisut

Lisätietoja: lääkintöneuvos Terhi Hermanson, STM, puh. 050 526 9782 ja ylilääkäri Jaana Leipälä, THL, puh. 020 610 7284

Sivun alkuun