Hyppää sisältöön
Media

Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisestä keskusteltiin ministerien pyöreän pöydän tapaamisessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 13.52
Tiedote 121/2022

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan toimintasuunnitelmaa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrän vähentämiseksi 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen ja perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin pyöreän pöydän keskustelussa 11.5.2022 pohdittiin, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta köyhyys ja syrjäytyminen Suomessa vähenevät tavoitteen mukaisesti.

Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Näistä 100 000 henkilöstä kolmasosan tulisi olla lapsia. Tavoitteen lähtötasona toimii vuosi 2019, jolloin Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia oli Eurostatin tilastojen mukaan 838 000 henkilöä. 

Suomen tavoite perustuu EU:n tavoitteeseen vähentää merkittävästi köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa. Suomen tavoitteena on kehittää hyvinvointia unionissa yleisesti ja pyrkiä elintasoerojen kaventumiseen köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähentämällä. Suomi katsoo, että tavoite köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien vähentämiseksi on tärkeää jatkoa aiemmalle Eurooppa 2020 -strategian tavoitteelle.

”Köyhyyden vähentäminen vaatii laaja-alaista yhteiskuntapolitiikkaa ja pitkäjänteistä työtä, jossa eri toimijoiden yhteistyö on avainasemassa”, ministeri Sarkkinen sanoi. ”Köyhyyden vähentäminen on keskeinen tavoite, joka ohjaa hallituksen päätöksentekoa”, ministeri Lindén jatkoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen sosiaaliturvan yksikön johtaja Essi Rentola esitteli tilaisuudessa köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen toimintasuunnitelman luonnosta. Nyt valmisteltavan toimintasuunnitelman osana kootaan olemassa olevia köyhyyteen liittyviä mittareita ja systematisoidaan niiden seurantaa. Toimintasuunnitelmaan kootaan köyhyyden vähentämiseksi jo toteutettuja ja suunniteltuja toimia sekä esitetään ehdotuksia tulevista toimista, jotta tavoite saavutettaisiin vuoteen 2030 mennessä. Toimintasuunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä 2022.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Paula Saikkonen korosti tutkijan puheenvuorossaan köyhyysilmiön ja sen mittaamisen moniulotteisuutta. Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisessä on Saikkosen mukaan syytä ottaa huomioon materiaalisen puutteen lisäksi myös laajemmin osallisuuden kysymykset.  

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa toimivien palveluiden ja riittävän perusturvan merkityksestä köyhyyden vähentämisessä. Puheenvuoroissa nousi erityisesti esiin lapsiperheiden kokema köyhyys ja tarve tehokkaille toimenpiteille sen vähentämiseksi. Osallisuuden tukeminen nähtiin puheenvuoroissa yhtenä keskeisimmistä syrjäytymistä torjuvista tekijöistä.

Tilaisuuteen osallistuivat edustajat seuraavista organisaatioista: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Työttömien Keskusjärjestö ry, Moniheli ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Kuntoutussäätiö, Kirkkohallitus, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin.

Lisätietoja:


johtaja Essi Rentola, [email protected], p. 0295 163 155
ministeri Sarkkisen erityisavustaja Jiri Sironen, [email protected], p. 040 450 9077
ministeri Lindénin erityisavustaja Sampo Varjonen, [email protected], p. 0295 163 603

Sivun alkuun