Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Koti- ja omaishoidon suunnitteluun uusia maakunnallisia oppaita

Sosiaali- ja terveysministeriö
24.9.2018 15.44
Tiedote

Iäkkäiden kotihoito uudistuu ja monipuolistuu. Palvelujen suunnitteluun ja käyttöönottoon saadaan syksyn mittaan käytännönläheisiä käsikirjoja.

Käsikirjoissa kuvataan hyvän koti-, omais- ja perhehoidon periaatteet maakunnittain.

Käsikirjoja ja muuta aineistoa valmistellaan kahdeksassa alueellisessa hankkeessa. Kaksi aluehanketta on jo julkaissut aineistoja, ja muiden hankkeiden aineistot julkaistaan syksyn 2018 aikana.

Koti- ja omaishoidon uudistuksessa asiakasta on kuultu tarkalla korvalla

Koti- ja omaishoidon uudistuksen lähtökohtana on ollut varmistaa yhdenvertaiset ja yhteen sopivat palvelut kaikkialla Suomessa. Koska tarpeet ovat erilaiset eri alueilla, kehittämistyötä on tehty siellä, missä asiakkaatkin ovat – kunnissa ja maakunnissa.

”Maakunnissa on kehitetty uudenlaisia tapoja toimia iäkkäiden kotihoidossa. Siten varmistetaan toiminnan ja osaamisen jääminen omaan maakuntaan”, korostaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Lapissa kotihoidon palvelujen järjestämissä on omat erityispiirteensä ja -haasteensa: väestö vähenee ja ikääntyy ja välimatkat ovat pitkiä.

Juuri ilmestyneessä Toimiva kotihoito Lappiin -käsikirjassa erityispiirteet on tunnistettu ja niihin on kehitetty ratkaisuja, joissa painottuvat erityisesti osallisuuden vahvistaminen sekä digitaaliset palvelut.

Saamelaiset ja saamen kulttuuri kotihoidon palveluissa on otettu huomioon. Käsikirjassa korostetaan saamelaisten yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksia eli heidän oikeuttaan omaan kieleen ja kulttuuriin.

Myös Etelä-Savossa on julkaistu aluehankkeen tuloksia. Osa niistä on vasta luonnosvaiheessa, mutta antavat jo osviittaa koti- ja omaishoidon järjestämisestä maakunnassa.

”Koti- ja omaishoidon hyvät käytännöt on tarkoitettu otettavaksi laajasti käyttöön.  
Tässä työssä maakuntia tuetaan jatkossakin, vaikka toimintamallit kehittänyt I&O-kärkihanke päättyykin vuoden lopussa”, sanoo Saarikko.

Lisätietoja

Anja Noro, p. 0295 163 006, [email protected]

Kuva: Lapin toimivan kotihoidon käsikirja

Annika Saarikko Hyvät käytännöt I&O alueuudistus-arkisto hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun