Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon

Etelä-Savo järjestää, tuottaa ja toteuttaa omais- ja perhehoitoa tukevia palveluja hankkeessa tehdyn sääntökirjan mukaisesti. Lisäksi sääntökirjoissa linjataan yhtenäiset periaatteet omaishoidon ja perhehoidon toteuttamiseen

Kaikki aineistot on koottu hankkeen sivulle


Taustaa

Etelä-Savon hanke oli jaettu neljään kokonaisuuteen:

  • alueellisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto omais- ja perhehoitoon
  • osaamiskeskus OSSI:n verkostoyhteistyön kehittäminen ja juurruttaminen
  • digitaalisten palvelujen kehittämisen strategia ja pilotointi sekä
  • omais- ja perhehoidon koulutus- ja valmennusmallin kehittäminen ja käyttöönotto.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Etelä-Savon maakunnassa.

Hankkeessa hyödynnettiin jo olemassa olevia omaishoitoperheiden ja perhehoidon hyväksi kehitettyjä hyviä käytäntöjä sekä luotiin yhtenäinen ja toimiva verkosto omaishoitajien ja omaishoidettavien sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Alueella jo toimivaa sosiaalipalvelujen palveluohjauksen toimintamallia laajennettiin omais- ja perhehoitoon.

Hankkeessa hyödynnettiin uusinta tutkimus- ja kokemustietoa omais- ja perhehoidon kehittämisessä. Tavoitteena oli laatia digitaalisten palveluiden strateginen kehittämissuunnitelma ja pilotoida valitut sovellukset.

Lisäksi tavoitteena oli kehittää omais- ja perhehoitoon valmennus- ja koulutusmalli alueen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, opiskelijoille ja työnantajille sekä omaishoitajille ja kehittää kaikenikäisten hoidettavien ja erityisryhmien omais- ja perhehoidon tukimuotojen kokonaisuutta erityistarpeet huomioiden.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hanke toteutettiin kaikkien sen tavoitteiden osalta Etelä-Savon maakunnassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) alueella, johon kuuluvat Mikkeli, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mäntyharju, Juva, Puumala sekä Pieksämäki.

Osatoteuttajina mukana olivat Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään (Kainuun sote).

Sosteriin kuuluvat Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava, mutta Rantasalmi ja Sulkava tuottavat vanhuspalvelut itse/yksityisen kautta.  Sosterin roolina on vastata lääkehoidon kehittämisestä omais- ja perhehoidossa ja osallistua osaamiskeskuksen verkostomaisen toiminnan kehittämiseen.

Eksote on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Eksoten roolina on osallistua omais- ja perhehoidon tukipalveluiden mm. sijaistusten kehittämiseen sekä kuntoutuksen kehittämiseen ja mallintamiseen.

Kainuun soteen kuuluvat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja osajäsenenä Puolanka (ei osallistu hankkeeseen). Kainuun soten rooli kohdistuu erityisesti osahankkeeseen ”Erityislasten omaishoidon kehittäminen Kainuussa – Erinomainen -hanke”, mutta on myös mukana asiantuntijana omais- ja perhehoidon kehittämisessä yleisemmin. 

Lisäksi osatoteuttajina hankkeessa mukana olivat Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Sote 360 Oy, Kuntoutussäätiö, Kyyhkylä Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu, SPR/Kaakkois-Suomen piiri sekä Kehitysvammaisten palvelusäätiö.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3 440 695 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 2 606 838 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Jaana Koinsaari
Hankepäällikkö
[email protected]
P. 044 3512 388

Ville Rahikainen
Hankecontroller
[email protected]
P. 040 359 7058

Eveliina Rautio
Hankesihteeri
[email protected]
P. 040 359 7060

Projektikoordinaattorit:
Sami Sundell
[email protected]
P. 040 359 7057

Irene Rämö
[email protected]
P. 040 359 7056

Sarianna Maaranen
[email protected]
p. 040 359 7210

Virva Hartonen
[email protected]
puh. 044 351 2700