Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirustartuntojen määrät ja ilmaantuvuus ovat nousussa

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.11.2020 10.00
Tiedote 279/2020

Uusien covid-19-tapausten määrä ja ilmaantuvuus Suomessa ovat nousussa. Valtaosa viime viikolla todetuista tartunnoista oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä niin paljon, että epidemiatilanne voi heikentyä nopeasti koko maassa.

Viikolla 46 (9.11.-15.11.) todettiin koko maassa 1534 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 122 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 28 tapausta 100 000 asukasta kohden, edellisellä viikolla luku oli 26.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 45-46) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 2946  uutta tapausta, kun sitä edeltävän kahden viikon jaksolla se oli 2690. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli noin 53 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 49.

Helsingin ja Uudenmaan (HUS) alueella tapausmäärät ovat kasvaneet viikosta 43 lähtien noin sadalla tapauksella viikoittain. Viikolla 46 HUS-alueella todettiin 986 tapausta. Hybridistrategian seurannan mittareita tarkasteltaessa voidaan katsoa monien leviämisvaiheen kriteerien täyttyvän HUS-alueella. Sairaala- ja tehohoidon tilanne HUS-alueella on kuitenkin suhteellisen hyvä. Tilannetta arvioidaan säännöllisesti Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun alueellisten koordinaatioryhmien kokouksissa. 

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,85-1,1 (90 % todennäköisyysväli).

Suurin osa tartunnoista on edelleen peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli noin 6 % kaikista uusista tartunnoista. Noin 6% tartunnoista oli ulkomailta saatujen tartuntojen Suomessa tapahtuneita jatkotartuntoja.

Uusista tartunnoista yli kolmannes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Tartunnanlähde selviää edelleen noin puolessa tapauksista

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin viikolla 46 selvitettyä suurin piirtein samoin kuin edellisilläkin viikoilla: valtakunnallisesti 52 %.ssa ja HUS-alueella 38 %:ssa tapauksista. 

Yli puolet (55 %) jäljitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvilla. Työpaikkojen osuus on noussut edelliseen seurantajaksoon verrattuna; viikolla 46 tartunnoista joka viides tapahtui työpaikoilla. Oppilaitos raportoitiin tartuntapaikaksi noin 6 %:ssa tartunnoista, ja harrastustoiminnasta saatujen tartuntojen osuus oli noin 5 %. Varhaiskasvatukseen ja ravitsemisliikkeisiin liitettiin vain yksittäisiä tartuntoja. 

Tartuntojen lisääntyessä on entistäkin tärkeämpää, että tartunnanjäljitys aloitetaan nopeasti ja jäljitystyö kohdennetaan ensisijaisesti suuren riskin altistustapahtumiin. Koska koronavirus tarttuu varsinkin pitkäkestoisessa lähikontaktissa tehokkaasti, sosiaalisiin tapahtumiin ei pidä osallistua edes lieväoireisena. Oireiden ilmaantuessa on vältettävä kontakteja muihin ihmisiin ja hakeuduttava mahdollisimman pian testiin. 

Testauskapasiteetti on nyt jo noin 26 000 näytettä päivässä. Viikolla 46 analysoitiin päivittäin noin 6 000- 16 000 näytettä. Viikolla 46 positiivisten tapausten osuus kaikista testatuista oli noin 1,8 %.

Tartuntoja huolestuttavasti myös vanhemmissa ikäluokissa

Vaikka valtaosa tartunnoista todetaan nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla, tapauksia on vanhemmissa ikäluokissa jonkin verran enemmän kuin edellisillä viikoilla. Yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut  nyt yli 12 %:iin.  Yli 70-vuotiaiden osuus on huolestuttavasti kasvanut: viikolla 46 yli 70-vuotiaiden osuus oli 6 %, kun viimeisen kuukauden aikana osuus on ollut noin 3-4 %.

Yli 70-vuotiailla on kohonnut riski saada koronavirustaudin vaikeampi tautimuoto, joten heidän suojelemisensa tartunnalta on erittäin tärkeää. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Lähikontaktien vähentäminen on epidemiatilanteessa tärkeää myös terveille ihmisille.

Sairaalahoitoa tarvitsevien määrät hieman nousussa

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli 18.11.2020 yhteensä 90 potilasta, joista 12 oli tehohoidossa. 

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 15 300, mikä on yli 75 % todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 19 935 tautitapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 374.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Lisätietoja:

Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, johtava tutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun