Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

SHM och THL informerar
Coronavirusepidemin följs med hjälp av mångsidiga parametrar

Social- och hälsovårdsministeriet
13.5.2020 10.06 | Publicerad på svenska 13.5.2020 kl. 17.13
Pressmeddelande

Effektiviteten hos Finlands hybridstrategi vid bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar.

Förändringarna i parametrarna bedöms varje vecka av den lägesbilds- och modelleringsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. Uppgifterna och den bedömning som baserar sig på dem publiceras på THL:s webbplats. Målet är att publicera den första lägesbedömningen 15.5.2020. Parametrarna kompletteras vid behov.

 De epidemiologiska parametrarna omfattar 

  • Veckogenomsnitt av incidensen av nya fall (fall/100 000 invånare)
  • Uppskattat antal tillfrisknanden 
  • Smittsamhetstalet 

De medicinska parametrarna omfattar

  • Antalet patienter som får sjukhus- och intensivvård 
  • Månadsprognos för antalet nya sjukhusvårds- och intensivvårdsperioder  
  • Dödlighet och förändringar i dödligheten (åldersfördelning, dödsfall, dödsort)

Funktionella parametrar är

  • Antalet tester/100 000 invånare 
  • Andelen positiva fall av de misstänkta som testats (%)

Uppföljningen producerar både riksomfattande och regional information

En del av parametrarna används och följs upp på riksnivå eller enligt specialupptagningsområde (ERVA), en del däremot regionalt, dvs. enligt sjukvårdsdistrikt eller landskap. 

Dessutom följer man upp förekomsten, platsen och tidpunkten för lokala klustrar. Institutet för hälsa och välfärd följer dagligen också andra övervakningsparametrar som beskriver epidemiläget. 

Ytterligare information: 

Mika Salminen, direktör, [email protected] och Taneli Puumalainen, överläkare, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, fö[email protected] (lägesbilds - och modelleringsgruppen)

Sivun alkuun