Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Hittills har cirka 7 000 yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården vaccinerats mot corona – vaccinationstakten beror på den mängd vaccin som Finland får

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2021 17.27 | Publicerad på svenska 7.1.2021 kl. 15.37
Pressmeddelande

I Finland har hittills cirka 7 000 yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården som vårdar coronapatienter vaccinerats. Finland har hittills fått två partier av coronavaccin, alltså cirka 50 000 doser av Pfizers och Biontechs coronavaccin. Det första partiet av coronavaccin på 10 000 doser kom den 26 december och det andra partiet på 40 000 doser anlände den 30–31 december.

”Vi har använt hälften av det första vaccinpartiet och cirka ett par tusen doser av det andra partiet. På grund av problem med överföringen av uppgifter i patientdatasystemet syns inte nödvändigtvis alla vaccinationer ännu i statistiken”, säger Mia Kontio, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.
 
Hälften av doserna i det första vaccinpartiet sparades på grund av försiktighetsprincipen till den andra dosen för de som ska vaccineras. Eftersom vaccinleveranserna och kylkedjans verksamhet är tillräckligt etablerade har man nu övergått till en praxis där alla vaccin i en leverans kan användas direkt och den andra dosen ges ur de framtida vaccinleveranserna. Institutet för hälsa och välfärd ser till att vaccinerna distribueras. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ansvarar för att ordna själva vaccinationen.

I januari ska Finland få 50 000 vaccindoser i veckan 

Enligt den nuvarande tidsplanen för leveranserna ska Finland få cirka 50 000 vaccindoser i veckan i januari. De personer som hör till de tre grupper som först ska vaccineras blir enligt bedömningar täckande vaccinerade i Finland senast sommaren 2021. I dessa grupper ingår cirka 1,5 miljoner finländare (personal inom social- och hälsovården, personer äldre än 70 år samt personer som hör till riskgruppen för allvarliga sjukdomar). Tidsplanen beror på hur stor mängd vacciner Finland får. Vaccinationerna kommer sannolikt att pågå under hela 2021. 
 
Helgerna vid jul och nyår sänkte till en början vaccinationstakten. Enligt Kontio har emellertid inga vaccindoser blivit oanvända.
 
”Det har inte funnits anledning att avvika från planen att först vaccinera personalen inom hälso- och sjukvården på grund av en försening på några dagar, eftersom det är mycket svårare att ordna vaccinationer någon annanstans än på sjukhus med några dagars varsel”, säger Mia Kontio. ”Pfizers och Biontechs vaccin ska förvaras i en temperatur på -70 grader och i kylskåpstemperatur håller vaccinet bara i fem dagar. Alla vaccindoser ska kunna ges direkt efter att de tagits ur den kalla förvaringen och spätts ut.” 
 
Institutet för hälsa och välfärd samordnar distributionen av vacciner till ställen som har frysar med en temperatur på -70 grader. Vaccinerna ska levereras i kylskåpstemperatur från dessa förvaringsplatser till vaccinationsställena. Vaccinerna levereras vidare till kommunerna och sjukvårdsdistrikten när de kommit till landet.
 
Coronavaccinationerna fortsätter som normalt efter helgen vid årsskiftet. En mera omfattande vaccination av befolkningen kan inledas vartefter Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner vacciner och dessa vacciner kommer till Finland. Den här veckan behandlar Europeiska läkemedelsmyndigheten det amerikanska läkemedelsbolaget Modernas ansökan om ett villkorligt försäljningstillstånd för sin vaccinkandidat. Även AstraZenecas och Oxforduniversitetets vaccin kommer att behandlas.
 
”Finland deltar aktivt i EU:s upphandlingsprocess för att främja att effektiva vaccin kommer ut på marknaden så snabbt som möjligt”, säger Tuija Kumpulainen, avdelningschef på social- och hälsovårdsministeriet.

Vaccin kommer att erbjudas avgiftsfritt åt alla som vill ha det

Finlands mål är att hela befolkningen ska skyddas genom frivillig vaccination. Vaccin kommer att erbjudas avgiftsfritt åt alla som vill ha det. Finland har redan ett effektivt system för vaccination tack vare de årliga, omfattande vaccinationerna mot influensa, så det finns inget behov av att skapa ett nytt system.
 
Det är kommunerna som i samarbete med sjukvårdsdistrikten ansvarar för de praktiska vaccinationsarrangemangen. Vaccinationerna genomförs också i samarbete med privata aktörer. Även företagshälsovården genomför särskilt vaccinationen av personalen inom hälso- och sjukvården. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om anskaffning av vacciner. Institutet för hälsa och välfärd ser till att besluten om anskaffning av vacciner verkställs, att vaccinerna distribueras till kommunerna, ger anvisningar om vaccinationerna och följer effekterna.

Mer information

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8365, [email protected]
Sari Ekholm, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3447, [email protected]
Jukka Sallinen, enhetschef, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, tfn 029 522 3410, [email protected] 

Sivun alkuun