Hyppää sisältöön
Media

Koronaan liittyviä sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia jatketaan 2022 loppuun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 10.38
Tiedote 162/2022

Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja -testaukseen turvataan jatkossakin. Lisäksi oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä jatketaan.

Sairausvakuutuslain väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden 2022 loppuun asti. 

Sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja -testaukseen turvataan myös jatkossa

Sairausvakuutuslain väliaikaisia muutoksia jatketaan siten, että koronarokote kuuluu sairaanhoitokorvausten piiriin. Myös rokotuksiin tehtyjen matkojen kustannukset korvataan sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen rokottamisten osalta. 

Lisäksi valtioneuvoston asetuksenantovaltuutta jatketaan koronavirustestauksen korvaustaksan osalta. Valtuus mahdollistaa korvaustaksan säätämisen asetuksella korkeammaksi kuin mikä Kelan vahvistama korvaustaksa normaalisti on. Asetuksen mukainen korvaustaksa pcr-testille on tällä hetkellä 100 euroa.

Työnantajien taloudellisia mahdollisuuksia tarjota koronatutkimuksia ja -rokotuksia työterveyshuollon kautta työntekijöilleen jatketaan edelleen mahdollistamalla tutkimuksen suorakorvaus palveluntuottajalle silloinkin, kun omavastuuosuuden olisi maksanut testattavan työnantaja.

Oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä jatketaan

Sairasvakuutetulla on myös jatkossa oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on luotettavasti todettu koronatartunta (PCR- tai antigeenitesti) ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen takia ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä työtään. Etuuden saaminen edellyttää terveydenhuollon todistusta. 

Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on myös jatkossa kuusi kuukautta. 

Voimassa olevat tartuntatautilain säännökset karanteenista ja eristämisestä säilyvät ennallaan ja myös niiden ajalta on edelleen oikeus tartuntatautipäivärahaan. 

Vuosilomalain ja merimiesten vuosilomalain työssäolon veroista aikaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että sairauden leviämisen estämiseksi annetun julkisen viranomaisen määräyksen lisäksi työssäolonveroista aikaa olisi myös työstä poissaoloaika, joka johtuu edellä mainitusta tartuntatautipäivärahaan oikeuttavasta työstä poissaolosta. 

Lisätietoja 

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies, [email protected] p. 029 516 3201
vuosilomalaki: hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 0295 048 937

Sivun alkuun