Hyppää sisältöön
Media

Koronaan liittyviä sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia esitetään jatkettavaksi 2022 loppuun asti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2022 13.29
Tiedote 129/2022

Tavoitteena on turvata jatkossakin Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja –testaukseen. Lisäksi oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä jatkettaisiin.

Sairausvakuutuslain väliaikaiset muutokset ovat voimassa 30.6.2022 asti. Hallitus esittää väliaikaisten muutosten jatkamista vuoden 2022 loppuun asti. 

Sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja –testaukseen turvattaisiin myös jatkossa

Sairausvakuutuslain väliaikaisia muutoksia jatkettaisiin siten, että koronarokotteen antaminen kuuluisi sairaanhoitokorvausten piiriin. Myös rokotuksiin tehtyjen matkojen kustannukset korvattaisiin sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen rokottamisten osalta. 

Lisäksi hallitus esittää valtioneuvoston asetuksenantovaltuuden jatkamista koronavirustestauksen korvaustaksan osalta. Valtuus mahdollistaa korvaustaksan säätämisen asetuksella korkeammaksi kuin mikä Kelan vahvistama korvaustaksa normaalisti on. Korvaustaksa PCR-tutkimukselle on tällä hetkellä 16 euroa.

Väliaikaisten säännösten jatkamisella helpotettaisiin vakuutettujen mahdollisuuksia käyttää yksityisen terveydenhuollon palveluita julkisen terveydenhuollon sijaan. Väliaikaisilla säännöksillä korvattaisiin vakuutetuille syntyneitä kustannuksia. 

Muutoksilla helpotettaisiin myös työnantajien mahdollisuuksia antaa rokottaminen työterveyshuollossa tehtäväksi, jos kunta näin haluaa. Väliaikaisten säännösten jatkamisen myötä Kela voisi myös jatkossa korvata työterveyshuollossa annetut koronarokottamiset joko työterveyshuollon kustannuksina tai sairaanhoitokorvausten kautta. Koronarokottamisen sairaanhoitokorvaus voitaisiin maksaa suorakorvauksena yksityiselle työterveydenhuollon palveluntuottajalle, jolloin työnantajan maksettavaksi jäisi rokottamistoimenpiteen omavastuuosuus.

Myös koronavirustestauksen (PCR-tutkimus) korkeammalla korvaustaksalla pyritään kannustamaan työnantajia järjestämään testejä työterveyshuollossa. 

Oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä jatkettaisiin

Sairasvakuutetulla olisi myös jatkossa oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on luotettavasti todettu koronatartunta (PCR- tai antigeenitesti) ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi. Sama oikeus olisi alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen takia ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä työtään. 

Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika olisi myös jatkossa kuusi kuukautta. 

Voimassa olevat tartuntatautilain säännökset karanteenista ja eristämisestä säilyvät ennallaan ja myös niiden ajalta on edelleen oikeus tartuntatautipäivärahaan. 

Vuosilomalain ja merimiesten vuosilomalain työssäolon veroista aikaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että sairauden leviämisen estämiseksi annetun julkisen viranomaisen määräyksen lisäksi työssäolonveroista aikaa olisi myös työstä poissaoloaika, joka johtuu edellä mainitusta tartuntatautipäivärahaan oikeuttavasta työstä poissaolosta. 

Lisätietoja 

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies, [email protected] p. 029 516 3201
vuosilomalaki: hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 0295 048 937

Sivun alkuun