Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kokemusasiantuntijat auttavat näkemään palvelut asiakkaan silmin

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.2.2019 15.21
Uutinen

Kokemusasiantuntijoilla on kyky nähdä asiat asiakkaan silmin ja toisaalta he voivat toimia ammattilaisen tukena asiakkaan suuntaan. Tätä lisäarvoa on hyödynnetty Pohjois-Karjalan valinnanvapauskokeilussa.

Kokemusasiantuntijoilla on kyky nähdä asiat asiakkaan silmin ja toisaalta he voivat toimia ammattilaisen tukena asiakkaan suuntaan. Tätä lisäarvoa on hyödynnetty Pohjois-Karjalan valinnanvapauskokeilussa.

Marjatta Lackmannilla ja Reetta Nenosella on pitkä järjestötoimijan ja kokemustoimijan tausta. He toimivat Pohjois-Karjalassa Siun soten valinnanvapaus-hankkeessa kokemusasiantuntijoina. Hankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

”Koemme henkilökohtaisen budjetin kokeilun erittäin tärkeäksi. Henkilökohtaisen budjetin avulla vammaisen henkilön elämään voi tulla ihan uudenlaista sisältöä ja laatua. Lisäksi itsemääräämisoikeus toteutuu parhaiten, kun henkilö tulee paremmin kuulluksi omissa asioissaan ja voi paremmin vaikuttaa palveluiden sisältöön ja järjestämistapaan.”

Siun Valinnanvapaus (SiVa) -hankkeessa kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen keinoin. Alusta alkaen on ollut selvää, että kokemusasiantuntijat ovat hankkeen kehittämistyön keskiössä. Hankkeeseen rekrytoitiin kevään 2018 aikana kuusi kokemusasiantuntijaa.

SiVa-hanke on osa palvelusetelikokeilua ja se toteutetaan alueella henkilökohtaisen budjetin kokeiluna. Kokeiluun voivat osallistua vaikeavammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt. Kokeiluun osallistuville laaditaan henkilökohtainen budjetti ja budjettiin sisältyviin palveluihin myönnetään palveluseteli, jolla asiakas voi hankkia palvelut valitsemaltaan palveluntuottajalta.

Kokemusasiantuntijoiden ideoita on viety eteenpäin

Kokemusasiantuntijoiden mukaan nyt luodaan uudenlaisia toimintamalleja tulevaisuutta varten, mikä tekee kokemusasiantuntijana ja hankkeessa toimimisen mielekkääksi. Samalla he toivovat, että henkilökohtaisen budjetin kokeilussa nousisi esille niin hyviä kuin kehitettäviäkin asioita alueellisella ja kansallisella tasolla.

Marjatan ja Reetan mukaan kokemusasiantuntijat on otettu kehittämistyöhön hienosti mukaan.

”Meitä on kuultu ja osallistettu, ja kehittämisideoitamme on viety eteenpäin. Olemme mukana erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja koulutuksissa yhdessä vammaispalvelun työntekijöiden kanssa ja muiden toimijoiden kanssa.”

”Olemme jalkautuneet alueen kuntiin yhdessä vammaispalvelun työntekijöiden, hankkeen työntekijöiden ja elinkeinoelämän edustajien kanssa sekä saaneet olla mukana kehittämässä Siun soten kokemusasiantuntijatoimintaa ja -koulutusta.”

Marjatta ja Reetta kokevat, että kokemusasiantuntijoilla on paljon annettavaa muun muassa palvelujen kehittämiseen sekä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden esille tuomiseen. Molemmilla on palvelunkäyttäjinä myönteisiä kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja he haluavat omassa toiminnassaan välittää myönteistä kuulluksi tulemisen ja osallistamisen kulttuuria. Kansallisellakin tasolla toimineena Marjatta ja Reetta näkevät, että Pohjois-Karjala on hyvä paikka asua ja elää.

Yhteistyön vammaispalvelun työntekijöiden kanssa Marjatta ja Reetta kokevat antoisana ja opettavaisena puolin ja toisin. Kevään 2019 yhteisissä tapaamisissa tarkennetaan yhteistyön ja yhdessä tekemisen ulottuvuuksia. Lisäksi hankkeen kokemusasiantuntijat tapaavat kuukausittain, jolloin käydään läpi kokemusasiantuntijuuteen liittyviä asioita ja kokemusasiantuntijan roolia henkilökohtaisen budjetin asiakasprosessissa.

Kokemusasiantuntijat tulevat jatkossa toimimaan hankkeen aikana mallinnettavassa maakunnallisessa palveluohjaus- ja neuvontayksikössä yhdessä ammattilaisten kanssa. Hankkeen aikana he ovat mukana monipuolisessa kehittämistyössä ja voivat toimia kokeiluun osallistuvien asiakkaiden henkilökohtaisen budjetin prosessissa yhdessä vammaispalvelun työntekijöiden kanssa.

Kirjoittajat:

Marjatta Lackman
kokemusasiantuntija, Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä  

Reetta Nenonen
kokemusasiantuntija, Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä  

Leena Suhonen
projektipäällikkö, Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä  

Siun Valinnanvapaus -hanke on osa valtakunnallista palvelusetelikokeilua, jossa testataan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelikokeilu alkoi osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta, joka oli käynnissä vuosina 2016-2018. Palvelusetelikokeilu jatkuu erillisrahoituksella vielä vuoden 2019 ajan.

Sivun alkuun