Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kemiallisten uhkien osaamiskeskus aloitti päivystyksen

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.4.2006 9.36
Tiedote -

Kemiallisten uhkien osaamiskeskus, ns. C-osaamiskeskus, jonka tarkoituksena on parantaa valmiuksia vastata erilaisiin kemikaalien aiheuttamiin terveysuhkatilanteisiin, on aloittanut ympärivuorokautisen asiantuntijapäivystyksen. Tilanteen hoidosta vastaavat viranomaiset (pelastusviranomaiset, poliisi, terveysviranomaiset, tulli jne.) voivat käyttää päivystyksen asiantuntija-apua silloin, kun tarvitaan virka-ajan ulkopuolella nopeasti tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista, tilanteen aiheuttamista terveysriskeistä tai esimerkiksi kemikaalin hajoamistuotteiden tai palokaasujen koostumuksesta.

Osaamiskeskuksen päivystäjät ovat Työterveyslaitoksen ja Kansanterveyslaitoksen asiantuntijoita, lääkäreitä, kemistejä tai toksikologeja, joilla on pitkäaikainen kokemus kemikaaleista ja niihin liittyvistä vaaroista sekä kontaktit muihin osaamiskeskuksen erityisasiantuntijoihin.

Kemiallisten uhkien osaamiskeskus on verkosto, jonka muodostavat kemikaalien terveysriskeihin liittyvää erityisasiantuntemusta omaavat valtion tutkimuslaitokset: Työterveyslaitos, Kansanterveyslaitos, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos sekä erityisasiantuntijoina Puolustusvoimat, Keskusrikospoliisin NBC-asiantuntijayksikkö sekä Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos. Verkostoa koordinoi Työterveyslaitos. Osaamiskeskuksen päivystys ei vastaa yksityisten ihmisten kemikaalimyrkytyksiin ja niiden hoitoon liittyviin kysymyksiin.Niihin vastaa edelleen Myrkytystietokeskus (puh. (09) 471 977).

Lisätietoja: Tiimipäällikkö Tiina Santonen, TTL, puh. 030 474 2666
Vanhempi asiantuntija Lasse Lindroos, TTL, puh. 030 474 3204.

Sivun alkuun