Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansliapäällikkö Sillanaukee: rokotus tärkeää potilaalle ja työntekijälle – lakia tulkittava lain tarkoituksen mukaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.4.2018 16.05
Tiedote 60/2018

”Lain valmistelijoina seuraamme sosiaali- ja terveysministeriössä uuden tartuntatautilain työntekijän ja opiskelijan rokotussuojaa koskevan 48§:n pykälän tulkintaa eri puolilla maata. Monen sairaalan henkilöstön rokotuskattavuus on parantunut sen avulla huomattavasti. Joillain työpaikoilla on kuitenkin ilmennyt myös ongelmia”, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

”Työnantajien pitää muistaa, että Suomessa rokotusten ottaminen on aina vapaaehtoista. Lakia on tulkittu vastoin sen tarkoitusta, mikäli pykälän perusteella uhkaillaan irtisanomisella, jos kieltäytyy rokottamisesta”, muistuttaa Sillanaukee.

”Lain velvoite koskee työskentelyä sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita. Laissa on pyritty rajaamaan ne paikat, joissa vaikeimmin sairaita hoidetaan. Pykälää ei suinkaan ole tarkoitettu sovellettavaksi kaikissa tiloissa, joissa käyvät ihmiset voivat sinänsä levittää infektioita”, täsmentää Sillanaukee.

”Korostan, että ammattihenkilöiden rokotussuojan taustalla on aina lääketieteellinen arvio siitä, ketkä ovat tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita. Hoitohenkilöstön rokotusten on pätevästi osoitettu parantavan potilasturvallisuutta. Rokotus suojaa paitsi hoidettavia, myös työntekijää itseään ja hänen työtovereitaan”, huomauttaa Sillanaukee.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia tartuntatautilain  48§:n tulkinnasta Kuntainfolla 8/2017.

”Tartuntatautilaki ei muuta palvelussuhdetta koskevaa lainsäädäntöä eikä muita työelämässä normaalisti noudatettavia toimintatapoja. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava, että henkilökunnan rokotussuoja on kunnossa. Jos se ei ole kunnossa, työnantajan tehtävä on osoittaa rokottamattomalle henkilölle sellaisia tehtäviä, joissa potilasturvallisuus ei ole vaarassa.  Koska pykälän tulkinnassa on ollut sen voimaan tulon jälkeenkin horjuntaa, sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä THL:n kanssa täsmentää joulukuussa antamaansa ohjetta pykälän tulkinnasta lähiaikoina. Tavoite on välttyä epäselviltä ja ikäviltä tilanteilta jatkossa”, kertoo Sillanaukee.

Sillanaukeen mukaan Suomessa on hyvä rokotuskattavuus, josta voimme maailmanlaajuisesti olla ylpeitä. Tartuntatautilain 48 §:llä tavoitellaan potilasturvallisuuden ja henkilöstön rokotuskattavuuden merkittävää lisäämistä. Henkilöstön rokotusmyöntyvyydellä on merkitystä myös koko väestön rokotusmyöntyvyyden ylläpitämiseksi. Käytettävissä olevista vakavien tartuntatautien torjuntakeinoista rokotukset ovat tutkitusti tehokkaimpia.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 02951 63356
ylilääkäri Sari Ekholm, p. 02951 63447
hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 02951 63329
lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, p. 02951 63324
Soittopyynnön voi jättää myös tekstiviestillä.

Sivun alkuun