Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansaneläkeindeksiin muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2016 13.38
Tiedote 139/2016

Hallitus esittää kansaneläkeindeksin alentamista 0,85 prosentilla vuoden 2016 tasosta. Muutos on osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa.

Kansaneläkeindeksiin suunniteltu muutos vaikuttaisi kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, rintamalisät, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä lapsikorotus.

Indeksitarkistuksia koskevaa muutosehdotusta ei kompensoitaisi seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissa.

Eläkkeensaajan asumistuen enimmäismääriin ei muutoksia

Kansaneläkeindeksiin ehdotettu muutos vaikuttaa myös eläkkeensaajan asumistukeen. Eläkkeensaajan asumistuen osalta muutos toteutettaisiin niin, että eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannukset sekä asumismenojen enimmäismäärät pidettäisiin vuonna 2017 samoina kuin vuonna 2016.

Eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa huomioon otettaville asumismenoille on säädetty enimmäismäärä, joka tarkoittaa, että asumistuen saaja joutuu itse maksamaan enimmäismäärän ylittävän osan asumismenoistaan. Asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaa se, missä kunnassa asunto sijaitsee.

Yleistä asumistukea koskevat muutosesitykset on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä.

Yksinhuoltajakorotuksen taso säilyy lapsilisissä ennallaan

Lapsilisän indeksisidonnaisuus poistettiin tämän vuoden alusta lähtien, joten julkisen talouden suunnitelman mukaista 0,85 prosentin säästöä ei voida toteuttaa indeksin muutoksella. Tästä syystä hallitus ehdottaa erillistä säästötoimenpidettä toteutettavaksi lapsilisien osalta. Lapsilisien yksinhuoltajakorotus säilytettäisiin nykytasolla, mutta muutoin lapsilisiä alennettaisiin 0,91 prosentilla. Lakimuutoksen seurauksena lapsilisän määrä olisi ensimmäisen lapsen kohdalla 94,88 euroa eli 0,87 euroa kuukaudessa pienempi kuin aiemmin. Toisesta lapsesta maksettava lapsilisä pienenisi 0,96 euroa kuukaudessa ja olisi 104,84 euroa kuussa.

Lapsilisän alentaminen ei vaikuttaisi toimeentulotukea saavien perheiden taloustilanteeseen, sillä toimeentulotukilaskelmissa lapsilisä otetaan huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona.

Toimeentulotuen perusosaan korotus

Samassa yhteydessä hallitus esittää myös toimeentulotuesta annetun lain muuttamista siten, että toimeentulotukeen tehtäisiin normaali indeksitarkistus. Toimeentulotuen perusosaan ehdotetaan 0,4 prosentin korotusta vuonna 2017.

Esitykset liittyvät valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja ne on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevat esitykset eduskunnalle torstaina 15. syyskuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, p. 02951 63479, [email protected] (kansaneläkeindeksin muutos)
hallitussihteeri Pia Nissinen, p. 02951 63186, [email protected] (eläkkeensaajan asumistuki)
hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 02951 63242, [email protected] (lapsilisälain muutos)

Sivun alkuun