Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansallisella toimintasuunnitelmalla ehkäistään kivun kroonistumista

Sosiaali- ja terveysministeriö
24.2.2017 9.00
Tiedote 26/2017

Joka viides työikäinen suomalainen kärsii kroonisesta kivusta, joka johtaa pahimmillaan työkyvyn menetykseen. Selvitysten mukaan kroonisen kivun ja syöpäkivun hoitoon käytettävissä olevat voimavarat ovat hoidon tarpeeseen nähden riittämättömät, ja hoidon saatavuudessa on suuria alueellisia eroja.

Tilanteen parantamiseksi sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä laati ehdotuksen kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansalliseksi toimintasuunnitelmaksi vuosille 2017–2020.

Kansallisen toimintasuunnitelman tavoitteena on ehkäistä kivun kroonistuminen sekä hoitaa ja kuntouttaa kroonisesta ja syövän aiheuttamasta kivusta kärsiviä potilaita tehokkaasti ja yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta. Toimintasuunnitelmassa esitetään keskeiset toimenpiteet, joilla luodaan yhdenvertaiset, potilaslähtöiset ja laadukkaat palvelut kroonisen ja syövän aiheuttaman kivun monialaiseen ja moniammatilliseen hoitoon.

Pitkittyneen kivun hoidon tavoitteena on kivun lievityksen ohella toimintakyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun parantaminen. Varsinkin peruspalveluiden edellytyksiä hoitaa kipua suositusten mukaisesti on välttämätöntä parantaa. Toiminnan kehittämisessä painotetaan kivun kroonistumisen ehkäisemistä terveellisillä elämäntavoilla, hoitamalla akuuttia kipua tehokkaasti sekä toiminta- ja työkyvyn säilyttämistä.

Kroonisesta kivusta johtuvasta työkyvyttömyydestä aiheutuu yhteiskunnalle erittäin suuria kustannuksia. Pelkästään selkäsairauksien vuoksi maksettujen sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset olivat 469 miljoonaa euroa vuonna 2013. Tehokas kivunhoito voi olla kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Merkittäviä säästöjä saadaan investoimalla ehkäisyyn ja varhaiseen kuntoutukseen sekä uudistamalla peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon toimintamalleja.

Moniammatillisen toimintamallin mukaisesti perusterveydenhuollolla olisi päävastuu kroonisen kivun ehkäisyssä ja hoidossa, koska potilaiden alkuarvio, useimpien koko hoito ja lähes kaikkien potilaiden jatkohoito tapahtuu siellä. Perusterveydenhuollon mahdollisuuksia tehostaa kroonisten kipupotilaiden hoitoa olisi parannettava koulutuksen ja konsultaatioiden avulla. Lisäresursseja tarvitaan myös erikoissairaanhoitoon, jotta se pystyy tukemaan perusterveydenhuoltoa konsultaatioilla, koulutuksella ja alan kehittämisellä.

Parantumatonta syöpää sairastavan potilaan kivun hoito on osa kokonaisvaltaista oireenmukaista hoitoa. Syöpäkivun asianmukainen hoito voidaan järjestää kolmiportaisella mallilla, jossa hoito jaetaan vaativuuden mukaisesti kolmeen tasoon.

Toimintasuunnitelman laatinut asiantuntijatyöryhmä luovutti esityksensä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle perjantaina 24.2.2017.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen, p. 050 3484877

Liitteet

Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2020 (STM:n raportteja ja muistioita 2017:4)

Sivun alkuun