Hyppää sisältöön
Media

Kalleusluokitus poistuu kansaneläkkeestä vuonna 2008

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2006 13.05
Tiedote -

Kuntakalleusluokitus poistuu osana kansaneläkeuudistusta vuonna 2008. Kalleusluokituksen poistaminen korottaa nykyisin toisessa kuntaryhmässä asuvien etuuden ja eläkkeensaajien eläkettä tai tukea. Uudessa kansaneläkelaissa ajanmukaistetaan ja selkeytetään kansaneläkkeitä, perhe-eläkkeitä ja lapsikorotuksia koskevia säännöksiä. Vammaisetuudet, joita ovat lasten hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajien hoitotuki, on koottu omaan erilliseen lakiin. Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä käsitteli keskiviikkona 7. kesäkuuta kansaneläkejärjestelmän kokonaisuudistusta.

Esitys sisältää myös hallituksen maaliskuussa hyväksymän kehyslinjauksen mukaisesti ehdotuksen toisen kuntakalleusryhmän poistamisesta kansaneläkkeestä, leskeneläkkeestä ja muista etuuksista, joiden määrä on sidottu kuntien kalleusluokitukseen. Henkilön asuinkunta ei enää jatkossa vaikuta kansaneläkkeen ja muiden etuuksien määrään, näitä ovat mm. eräiden pitkäaikaistyöttömien eläketuki, sotilasvammaetuudet, sotilasavustus ja maatalousyrittäjien luopumistuki. Kansaneläkejärjestelmän kokonaisuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 alusta. Sitä ennen kansaneläkkeisiin, perhe-eläkkeisiin, rintamasotilaseläkkeisiin, eräiden pitkäaikaistyöttömien eläketukeen ja luopumistukeen tulee syyskuun 2006 alusta eduskunnan jo hyväksymä 5 euron tasokorotus.

Tarkoituksena on, että lakiehdotukset annetaan eduskunnalle vielä kesäkuun aikana, jotta eduskunta voikäsitellä ne syyskaudella 2006.

Lisätietoja: hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen (09) 160 73865, vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi (09) 160 73866.

Sivun alkuun