Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Järkevä lääkehoito kuuluu kaikille

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.3.2018 9.09
Tiedote 39/2018

Lääkehoito on kumppanuutta. Oikeiden toimintatapojen, oikean tiedon ja sen jakamisen avulla voidaan saada potilaan lääkitys kohdalleen ja vähentää turhien lääkkeiden käyttöä. Lääkehoito on kohdallaan, kun ihminen ottaa niitä lääkkeitä joita tarvitsee, ohjeiden mukaan, oikeaan aikaan ja sopivan annoksen.

Lääkkeiden oikeasta käytöstä hyötyvät niin potilas kuin yhteiskuntakin. Potilaan hoito toteutuu paremmin ja kustannuksia hillitään, kun turhat ja tarpeettomat lääkkeet jäävät pois käytöstä.

Tämä kuulostaa ymmärrettävältä ja helpolta, mutta käytännössä näin ei aina toteudu. Tutkimustiedon mukaan vain noin kolmannes lääkehoidoista onnistuu suunnitellusti. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa pohditaan toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Toiveena on, että ohjelmassa tuotetut materiaalit otetaan laajasti käyttöön. Jokainen lääkehoitoon osallistuva voi omassa työssään viedä järkevän lääkehoidon elementtejä eteenpäin.

Katse tulevaisuuden lääkehoitoon

Toimeenpano-ohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät lääkehoitojen vaikuttavuuteen, turvallisuuteen, laatuun ja taloudellisuuteen. Näiden lisäksi ohjelman tarkoitus on edistää hallitusohjelman tavoitteita terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta ja kustannusten hallinnasta. Nämä tavoitteet näkyvät myös ohjelman julkaisemissa raporteissa.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportti” linjaa järkevän lääkehoidon tavoitteita vuoteen 2022 asti. Tavoitteet on määritelty sekä kansalliselle tasolle, että myös palveluiden järjestäjille, palveluiden tuottajille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkkeiden käyttäjille.

Tutkimustieto hyötykäyttöön – rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia 2018–2022” kuvaa laajasti tutkimustarpeita lääkehuollon rakenteiden ja toimintaedellytysten, lääkitysturvallisuuden varmistavan lääkehoitoprosessin sekä lääkkeiden käytön, lääkehoidon vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista.

Rationaalinen lääkkeen määrääminen, toimittaminen ja käyttö nykyisissä ja tulevissa SOTE-rakenteissa” -raportti käsittelee sitä taustatyötä, jota toimeenpanon tueksi tehtiin lääkkeiden määräämistä, toimittamista ja käyttöä tarkastelevassa työryhmässä.

Lääkehuolto SOTE-toimintaympäristössä” -raportissa linjataan lääkehuollon toimintaa ja tehtäviä uudessa sote-toimintaympäristössä. Lääkehuollon tehtävä on jatkossakin varmistaa, että lääkkeitä käyttävät saavat tarvitsemansa lääkehoidon.

Rationaalisen lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen”  -työryhmän raportissa tarkastellaan tiedonhallintatarpeita sekä yksilön että järjestäjän näkökulmista.

Lääkeinnovaatiot työryhmän raportissa ”Kansallinen lääkekehityskeskus” todetaan, että Suomessa tehdään korkeatasoista terveysalan perus- ja kliinistätutkimusta. Tämän tutkimuksen tasoon ja määrään nähden Suomesta syntyy kansainvälisesti vertaillen hyvin harvoin elinkelpoisia lääkekehityshankkeita. Työryhmän ehdottama kansallinen lääkekehityskeskus palvelisi yhtäläisesti kaikkia tutkijoita esimerkiksi yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja sairaalois-sa.

Sairaala-apteekkitoiminta nykyisissä ja tulevissa sote-rakenteissa” -esiselvityksessä selvityshenkilö Kirsti Torniainen arvioi, että rakenteellisten uudistusten myötä osa nykyisistä sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimiluvista voitaisiin lakkauttaa. Selvityshenkilö esittää vahvempaa koordinaatiota lääkehuollon tehtävissä siten, että tulevilla yhteistoiminta-alueilla olisi vastuu julkisen sektorin lääkehuollon alueellisesta yhteensovittamisesta.


Miten lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tulisi järjestää Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa?” selvitettiin sairaaloissa käytettävien lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia. Selvityksen mukaan lääkehoitojen arvioinnin on entistä paremmin tuettava päätöksentekoa, hankintamenettelyjä ja lääkkeen hinnan määräytymistä.

Osa hallitusohjelmaa

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman hankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 18.1.2016 ohjelman ohjausryhmän. Ohjausryhmän toimikausi päättyi 31.12.2017. Ohjelma toteutettiin verkostomaisella työskentelyllä.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, puh. 02951 63391, [email protected]

Sivun alkuun