Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Organisationer förbinder sig att tillsammans söka lösningar för att partiellt arbetsföra ska få arbete

Social- och hälsovårdsministeriet
21.12.2017 9.58
Pressmeddelande

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden samt social- och hälsovårds- och funktionshinderorganisationerna har undertecknat en deklaration där de förbinder sig att tillsammans söka lösningar för att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra personer.

Initiativet till deklarationen togs av social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och arbetsminister Jari Lindström tillsammans med spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra.

Deklarationen har undertecknats bland annat av Finlands näringslivs verkställande direktör Jyri Häkämies, Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akavas ordförande Sture Fjäder, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s ordförande Jarkko Eloranta, Tjänstemannacentralorganisationen STTK:s ordförande Antti Palola, Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Handikappforum rf:s ordförande Kalle Könkkölä och  SOSTE rf:s generalsekreterare Vertti Kiukas.

I deklarationen betonas att man vid rekryteringar ska koncentrera sig på personens kunnande, färdigheter och möjligheter, inte på begränsningar av arbetsförmågan.

Konkreta åtgärder av alla parter som undertecknat deklarationen ska sammanställas under våren 2018.

Ytterligare information

Päivi Mattila-Wiro, projektchef, spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, tfn 0295 163 467, [email protected]

Sivun alkuun