Hyppää sisältöön
Media

Itsemääräämisoikeutta koskevia lakeja lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2018 15.35
Tiedote 106/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja uudesta asiakas- ja potilaslaista sekä lastensuojelulain muutoksista. Lakiluonnoksia on valmisteltu osana asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamista. Lausuntoaika päättyy 7.9.2018. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018.

Asiakkaiden yhdenvertaisten oikeuksien vahvistamiseksi valmistellaan myös säädöksiä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluista. Mielenterveys- ja päihdetyötä koskeva sääntely siirtyisi nykyisistä erillislaeista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin.   Näiden pykälien valmistelu jatkuu vielä syksyyn, jolloin ne lähetetään lausunnolle.

Tarkoitus on, että eduskunta voi päättää kaikista itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen liittyvistä laeista tällä hallituskaudella. 

Itsemääräämisoikeutta tukevia ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevia säännöksiä on nykyisin useissa laeissa, mutta säännökset puuttuvat esimerkiksi somaattisesta terveydenhuollosta ja vanhustenhuollosta. Uusilla säännöksillä pyritään siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalla olisi jatkossa toiminnalle lain tasoinen perusta.

Asiakas- ja potilaslaki koskisi sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa, eri hoito- ja palvelumuotoja sekä laajasti eri asiakasryhmiä. Lastensuojelun osalta muutokset tehtäisiin lastensuojelulakiin.

Tavoitteena turvata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvä kohtelu

Lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Uuteen asiakas- ja potilaslakiin sisältyisivät säännökset asiakkaan tai potilaan päätöksenteon tukemisesta, hoitotahdon tekemisestä sekä itsemääräämiskyvyn arvioinnista ja itsemääräämisoikeuden turvaamisesta arvioinnin, päätöksenteon ja yksilöllisen suunnitelman avulla.

Toimintatapojen selkeyttäminen sekä asiakkaiden palvelujen ja kohtelun ennakoiva suunnittelu tukisi myös henkilöstön työturvallisuuden parantamista.

Asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen olisi aina viimesijainen keino. Siihen voitaisiin turvautua ainoastaan silloin, jos asiakkaan, potilaan tai muun henkilön terveys tai turvallisuus on uhattuna, eivätkä muut keinot ole riittäviä.

Lisätietoja

ylijohtaja Markku Tervahauta, p. 0295 163167
hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p. 02951 63406, 050 4302368 (paikalla 6.7. ja sen jälkeen 13.8.)
lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 02951 63388 (paikalla 6.8.)
neuvotteleva virkamies Annika Parsons, p. 02951 63596 (lastensuojelu) (paikalla 23.7)
asiantuntija Petra Ruuska, p. 02951 63587 (lausuntopalvelua koskevat tekniset asiat)

Sivun alkuun