Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Beredningen av lagstiftning om självbestämmanderätt fortsätter denna höst

Social- och hälsovårdsministeriet
21.9.2016 15.12
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av lagstiftning som gäller klienters och patienters självbestämmanderätt. Ett lagförslag om stärkt självbestämmanderätt för social- och hälsovårdens klienter och patienter och om villkor för begränsningsåtgärder lämnades till riksdagen under förra regeringsperioden, men det hann inte behandlas färdigt före utgången av valperioden. Den beredning som nu inleds gäller en större grupp klienter och patienter.

I samband med reformen är avsikten att de bestämmelser om självbestämmanderätt som finns i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska föras över till en allmän lag. Det görs även behövliga ändringar i fråga om mental- och missbrukarvården. Samtidigt tydliggörs kontaktytan i förhållande till barnskyddet. Personer med demenssjukdomar är den största enskilda grupp som berörs av reformen. Bestämmelserna ska också gälla t.ex. personer som har drabbats av en hjärnskada och vars förmåga att fatta beslut till följd av det är betydligt nedsatt.

Om en person har nedsatt beslutsförmåga, ska personen i första hand få stöd för att kunna fatta egna beslut. Målet med reformen är att stärka klientens och patientens självbestämmanderätt och minska användningen av begränsningsåtgärder. Dessutom strävar man efter att trygga allas rätt till oundgänglig vård och omsorg i enlighet med grundlagen och att förbättra klienternas och personalens rättssäkerhet. En särskild prioritering är att förebygga uppkomsten av situationer där man blir tvungen att använda begränsningsåtgärder.

Beredningen av lagstiftningen inleddes med ett informationsmöte för experter inom olika områden. Vid den fortsatta beredningen behövs det kunnande som såväl experter i fråga om den praktiska verksamheten och grundlagsexperter besitter. En officiell arbetsgrupp tillsätts 2017.

Ytterligare information

Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd, tfn 0295 163 406, [email protected]

Sivun alkuun