Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelu jatkuu tänä syksynä

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.9.2016 15.12
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoittamista koskeva lakiesitys annettiin eduskunnalle viime hallituskaudella, mutta sitä ei ehditty käsitellä loppuun ennen vaalikauden päättymistä. Nyt käynnistyvä valmistelu koskee entistä laajempaa asiakas- ja potilasryhmää.

Uudistuksen yhteydessä kehitysvammalain itsemääräämisoikeutta koskevat säännökset on tarkoitus siirtää yleislakiin. Tarvittavat muutokset tehtäisiin myös mielenterveys- ja päihdehuoltoon. Samalla selkeytetään rajapintaa suhteessa lastensuojeluun. Muistisairaat ovat suurin yksittäinen ryhmä, jota uudistus koskee. Säännökset koskisivat myös esimerkiksi aivovamman saaneita henkilöitä, joiden kyky päätöksentekoon on merkittävästi alentunut.

Jos kyky päätöksentekoon on heikentynyt, ensisijaista on aina tukea omaa päätöksentekoa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Lisäksi pyritään turvaamaan kaikille perustuslain mukainen välttämätön hoito ja huolenpito sekä parannetaan asiakkaiden ja henkilöstön oikeusturvaa. Erityisenä painopisteenä on ennaltaehkäistä niiden tilanteiden syntymistä, joissa rajoitustoimenpiteitä joudutaan käyttämään.

Lainsäädännön valmistelu alkoi infotilaisuudella eri alojen asiantuntijoille. Jatkovalmistelussa tarvitaan sekä käytännön asiantuntijoiden että perustuslakiasiantuntijoiden osaamista. Virallinen työryhmä asetetaan vuonna 2017.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p. 0295 163 406, [email protected]

Sivun alkuun