Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Fimean työrauha ja toimintakyky kansainvälisessä kilpailussa on turvattava

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.3.2016 13.00
Tiedote 33/2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) aktiivinen työ eurooppalaisen lääkevalvonnan kehittämisessä varmistetaan. Lisäksi Fimeaan halutaan taata työrauha. Fimean päätoimipaikka siirtyy Helsinkiin ja Kuopion toimipisteessä keskitytään tulevaisuudessa lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Näin linjasi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä tänään 15.maaliskuuta pidetyssä hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmässä. Asiasta pyydetään lausunto alueellistamisen koordinaatioryhmältä.

Lääkealan toiminta on erittäin kansainvälistä, ja valtaosa myyntiluvista arvioidaan ja myönnetään EU:n tasolla. Suurin osa Fimean rahoituksesta tulee kansainvälisiltä asiakkailta ja näissä tehtävissä se kilpailee toimeksiannoista muiden eurooppalaisten lääkevirastojen kanssa. Tässä kilpailussa Fimean omien rakenteiden on oltava kunnossa. Tulevaisuudessa Fimea pystyy säilyttämään aktiivisen asemansa kansainvälisessä kilpailussa erikoistumisella ja arviointityön hyvällä laadulla. Fimean on pystyttävä pitämään kiinni kokeneista asiantuntijoista, jotka voivat johtaa arviointityötä ja opettaa nuorempia asiantuntijoita. Nyt esitetyllä ratkaisuehdotuksella vältetään henkilöstön irtisanomiset sekä vahvistetaan ja turvataan Kuopion toimipisteen toiminta.

Suomessa ei toistaiseksi ole ollut keskitettyä tai yhtenäistä lääkevalmisteen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiprosessia uusille, ensisijassa sairaaloissa käytettäville lääkkeille. Kun uusi lääke tulee markkinoille, ovat sairaanhoitopiirit useimmiten joutuneet itse arvioimaan onko lääkkeen käyttö järkevää. Fimeassa on kehitetty pitkälle konsepti ja menettelytavat, joilla sairaalalääkkeitä voidaan systemaattisesti arvioida. Sairaalalääkkeiden arviointitoiminnalla voidaan edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitojen saatavuudessa, vähentää sairaanhoitopiirien päällekkäistä työtä sekä säästää lääkekustannuksissa.

Tätä arviointityötä varten on muodostettava riittävän suuri osaamiskeskittymä. Uusia sairaalalääkkeitä tulee vuosittain 6-12, ja niiden kaikkien käyttöönottoa tulisi edeltää kustannusten ja vaikutusten arviointi. Nykyresurssein Fimea pystyy arvioimaan 4-8 sairaalassa käytettävää lääkettä vuosittain. Resurssien lisääminen mahdollistaisi systemaattisen arvion kaikille uusille sairaalalääkkeille.

Fimean toimipiste Helsingissä keskittyisi lääkevalmisteiden lupa- ja tarkastustoimintaan, mutta näihin liittyvää toimintaa olisi jatkossakin myös Kuopiossa

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka aloitti toimintansa vuonna 2009. Fimean päätoimipaikka sijaitsee tällä hetkellä Kuopiossa ja sillä on työskentelypisteet myös Helsingissä ja Turussa. Vuoden 2015 lopussa Helsingissä työskenteli 163 henkilöä, Kuopiossa 56 ja Turussa 6.

Lisätietoja:

sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Tiina Ullvén-Putkonen, p. 0295 163106, [email protected]
ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338, [email protected]

Sivun alkuun