Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Fimeas arbetsro och funktionsförmåga i den internationella konkurrensen måste tryggas

Social- och hälsovårdsministeriet
15.3.2016 13.00
Pressmeddelande 33/2016

Det aktiva arbete som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) utför inom utvecklingen av läkemedelsövervakningen ska säkerställas. Dessutom vill man trygga arbetsron vid Fimea. Fimeas huvudkontor flyttas till Helsingfors, och i Kuopio koncentrerar man sig i framtiden på bedömning av läkemedelsbehandlingar och uppgifter som anknyter till utvecklingen av läkemedelsförsörjningen. Dessa riktlinjer fastslog social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä i dag den 15 mars i ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. Utlåtande i frågan ska begäras av gruppen för samordning av regionaliseringen.

Verksamheten inom läkemedelsbranschen är mycket internationell, och merparten av försäljningstillstånden bedöms och beviljas på EU-nivå. Största delen av Fimeas finansiering kommer från internationella kunder, och i dessa uppgifter konkurrerar Fimea om uppdragen med övriga europeiska läkemedelsverk. I denna konkurrens måste Fimeas egna strukturer vara i sin ordning. I framtiden kan Fimea bibehålla sin aktiva position i den internationella konkurrensen genom specialisering och bra kvalitet på bedömningsarbetet. Fimea måste kunna behålla erfarna sakkunniga, som kan leda bedömningsarbetet och föra sina kunskaper vidare till yngre sakkunniga. Genom det lösningsförslag som nu föreslagits undviks uppsägningar av personal samtidigt som verksamheten vid verksamhetsstället i Kuopio stärks och tryggas.

I Finland har det inte hittills funnits någon koncentrerad eller enhetlig process för bedömning av läkemedelspreparats behandlingsvärde och ekonomiska värde i fråga om nya läkemedel som används främst på sjukhus. När ett nytt läkemedel kommer ut på marknaden har sjukvårdsdistrikten oftast varit tvungna att själva bedöma om det är vettigt att använda läkemedlet. Vid Fimea har man kommit långt i utvecklingen av ett koncept och procedurer genom vilka sjukhusläkemedel kan bedömas systematiskt. Genom bedömning av sjukhusläkemedel kan man främja den regionala jämlikheten i fråga om tillgång till behandlingar, minska på sjukvårdsdistriktens överlappande arbete och spara in på läkemedelskostnaderna.

För detta bedömningsarbete måste det bildas ett tillräckligt stort kompetenskluster. Det kommer ut 6–12 nya sjukhusläkemedel per år, och innan de tas i bruk borde det alltid göras en bedömning av kostnader och verkningar. Med nuvarande resurser klarar Fimea av att bedöma 4–8 sjukhusläkemedel per år. Utökade resurser skulle göra det möjligt att göra en systematisk bedömning av alla nya sjukhusläkemedel.

Fimeas verksamhetsställe i Helsingfors ska koncentrera sig på tillstånds- och tillsynsverksamheten, men funktioner med anknytning till detta ska också finnas i Kuopio i fortsättningen.

Fimea är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Det inledde sin verksamhet 2009. Fimeas huvudkontor finns för närvarande i Kuopio, och det har verksamhetsställen även i Helsingfors och Åbo. I slutet av 2015 arbetade 163 personer vid verksamhetsstället i Helsingfors, 56 personer i Kuopio och 6 personer i Åbo.

Ytterligare information:

Tiina Ullvén-Putkonen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 106, [email protected]
Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338, [email protected]

Sivun alkuun