Hyppää sisältöön
Media

Ihmiset toivovat sote-uudistukselta sujuvampia palveluja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2016 11.25
Uutinen

Ihmiset toivovat sote-uudistuksen selkeyttävän ja sujuvoittavan sosiaali- ja terveydenhuollossa asiointia. Toisaalta osa heistä kokee huolta lähipalveluiden järjestämisestä. Muun muassa näihin asioihin otettiin kantaa sote-uudistuksen verkkokyselyssä, jossa kartoitettiin kansalaisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilanteesta ja sote-uudistuksesta. Kysely toteutettiin sähköisessä Ota kantaa.fi -palvelussa joulu-tammikuussa.

Kyselyyn saatiin kaikkiaan 852 vastausta. Kysymykset koskivat muun muassa palvelupolun toimivuutta, palveluiden maantieteellistä sijaintia, sähköisten palveluiden tarjontaa sekä kansalaisten näkemyksiä omista vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Kyselyn vastaukset osoittavat ihmisten olevan erittäin kiinnostuneita oman alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestymisestä tulevaisuudessa. Moni koki huolta erityisesti päivystysten, synnytyssairaaloiden ja neuvoloiden, vanhustenhuollon sekä terveyspalveluiden järjestämisestä omalla asuinpaikkakunnallaan. Näiden palveluiden tulevaisuudesta kaivattiinkin lisätietoa. Toisaalta vastauksissa toivottiin monen luukun sijaan asiointipisteiden kokoamista yhteen, jotta sosiaali- ja terveyspalveluissa asiointi olisi jatkossa mutkattomampaa.

Kyselyn vastaajista osa koki, että asiakkaan elämän- ja terveydentilanne pitäisi huomioida kokonaisvaltaisemmin hoitojen suunnittelussa ja toteutuksessa.  Vastauksista nousi esille myös toive potilastietojen laajemmasta jakamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden välillä, jotta palvelu olisi sujuvampaa ja henkilökohtaisempaa. Lisäksi osa vastaajista toivoi yksityisten ja julkisten palveluntarjoajien välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon lisääntyvän.

Vastaajat kertoivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan oman alueensa palvelujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon vastaamalla asiakas- ja käyttäjäkyselyihin sekä antamalla henkilökohtaista palautetta palveluista. Myös palvelujen arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettuihin asiakas- ja asukasraateihin osallistuminen sekä itsehallintoalueen vaaleissa äänestäminen koettiin mielekkäiksi tavoiksi vaikuttaa oman asuinpaikan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Vastaajista 79 prosentilla oli kokemuksia erityisen hyvin järjestetyistä palveluista. Nämä kokemukset kytkeytyivät yleisimmin henkilökunnan osaamiseen, nopeaan hoitoon pääsyyn, asiakkaan tarpeiden huomioimiseen sekä sujuvaan palveluketjuun.

Sähköiset palvelut täydentämään muita sote-palveluita

Verkkokyselyyn vastanneista selvä enemmistö toivoi sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäämistä. Sähköisistä palveluista kannatusta saivat erityisesti sähköinen ajanvaraus, omien tietojen ja tutkimustulosten katselu, reseptien uusiminen, hakemuksien tekeminen sekä viestittely asiantuntijoiden kanssa.

Osa puolestaan koki huolta iäkkäiden ihmisten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta hyödyntää sähköisiä palveluita. Joissakin vastauksissa puntaroitiin myös sähköisten palveluiden mutkattomuutta, toimivuutta ja turvallisuutta. Vastaajat kokivatkin tärkeänä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ylläpidon sähköisten palveluiden rinnalla.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Kari Haavisto, p. 029 516 3342, [email protected]

Ota kantaa Sote-uudistukseen -kyselyn tulosraportti

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun