Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ihmiset kannattavat mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.6.2016 12.00
Uutinen

Ihmiset pitävät palveluntuottajan valintaa hyvänä asiana, kunhan asiakkaille on tarjolla riittävästi tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajista sekä tukea valintojen tekemiseen. Myös palveluiden yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja toimivuutta pidetään tärkeänä.

Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamasta kyselystä, jossa kerättiin valmistelun tueksi ihmisten näkemyksiä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kysely toteutettiin sähköisessä Otakantaa-palvelussa maalis-huhtikuussa, ja siihen vastasi yhteensä 839 henkilöä. Kyselyssä oli mahdollista ottaa kantaa muun muassa selvityshenkilöryhmän väliraportin mukaisiin ehdotuksiin valinnanvapauden toteuttamistavoista. Lisäksi näkemyksiä pyydettiin siitä, millaista tukea asiakkaan tulisi saada valinnan tekemiseksi.

Valtaosa kyselyn vastaajista (81 prosenttia) pitää hyvänä asiana sitä, että asiakas saa valita, kenen tarjoamia palveluita käyttää. Hieman yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että terveydenhuollossa tulisi voida valita henkilö, jonka kanssa asioidaan. Vajaa puolet vastaajista olisi puolestaan valmiita valitsemaan terveydenhuollossa tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden.

Sosiaalihuollossa vajaa puolet vastaajista haluaisi valita joko henkilön, jonka kanssa asioidaan tai palvelun tai palvelukokonaisuuden. Lähes puolet kyselyn vastaajista toivoo sekä sosiaali- että terveyspalvelujen valinnanvapauden määräytyvän tilanteen mukaan.

Kyselyn vastaajat ottivat kantaa myös asiakkaan valinnanvapautta selvittäneen ryhmän väliraportin ehdotuksiin. Vastaajat kannattavat eniten väliraportin laajimman valinnanvapauden mallia, jossa asiakas valitsee haluamastaan toimipaikasta hoitotiimin (lääkäri, hoitaja, sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä).

Valintojen tekemiseen kaivataan monipuolisesti tietoa ja tukea

Valinnanvapauden laajentamiseen liittyy myös huolia. Yleisimmin huolet liittyvät siihen, onko asiakkaille tarjolla riittävästi ymmärrettävää ja helposti saavutettavaa tietoa palveluista sekä tukea valintojen tekemiseen. Vastauksista nousi esille erityisesti toive siitä, että esimerkiksi vammaisia henkilöitä, iäkkäitä ihmisiä ja vähävaraisia tuettaisiin valintojen tekemisessä.

Kyselyyn vastanneet pitävät tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajista on saatavilla monipuolisesti tietoa sekä internetissä että painetussa muodossa. Tarvetta olisi myös puhelin- ja verkkoneuvonnalle sekä henkilökohtaiselle asiantuntijaneuvonnalle. Tietoa halutaan palveluiden sisällöstä sekä niiden toteuttamistavasta. Vastaajat toivovat myös mahdollisuutta vertailla eri palveluiden tuottajia sekä tietoa muiden kokemuksista.

Kyselyn vastauksissa nousi esille toive siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä huomioitaisiin yhdenvertaisuus, saatavuus sekä palvelu- ja hoitoketjujen toimivuus. Myös asiakasmaksujen toivottiin määräytyvän yhdenvertaisesti ja eikä maksujen toivottu nousevan.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Kati Hokkanen, p. 0295 163 727, [email protected]

Yhteenveto kyselyn vastauksista

alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Sivun alkuun