Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvoinnin ja terveyden hyvät käytännöt koko Suomeen - hankehaku alkaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2016 12.55
Tiedote 98/2016

Valtionavustuksia voi hakea hallituksen kärkihankkeen osaprojektin ”Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön” hankkeisiin 17.6.–30.9.2016. Valtionavustusta voi hakea hankkeisiin, joiden tehtävänä on levittää valitut hyvät käytännöt mahdollisimman laajasti koko Suomeen. Tavoite on saada hallitusohjelman mukaisesti suomalaiset voimaan paremmin edistämällä kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja, ravintotottumuksia sekä lisäämällä mielenterveyttä ja vähentämällä yksinäisyyttä.

Tavoitteena on ennen kaikkea levittää ja juurruttaa jo hyviksi havaitut hyvinvointia ja terveyttä lisäävät käytännöt osaksi pysyvää toimintaa. Hyviä käytäntöjä on kärkihankkeen valmisteluvaiheessa seulottu kymmenien vaihtoehtojen joukosta.

Hallitus haluaa liikunnan ja terveet elämäntavat osaksi kaikkien arkea. Tämän kärkihankkeen avulla halutaan vaikuttaa erityisesti niihin väestöryhmiin, joissa hyvinvointi ja terveys ovat keskimääräistä huonompia. Näitä ovat pienituloiset lapsiperheet, pienituloiset ja matalasti koulutetut työntekijät, yksinäiset ihmiset, pientä eläkettä saavat ikääntyneet sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät henkilöt. Kärkihankkeessa levitettävät hyvät käytännöt auttavat ammattihenkilöitä vahvistamaan näihin ryhmiin kuuluvien ihmisten pystyvyyden tunnetta ja valmiuksia huolehtia omasta hyvinvoinnista ja terveydestä.

Valtionavustusta voi hakea kuuteen sisältökokonaisuuteen:

  1. elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa
  2. perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukeminen
  3. mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien fyysisen terveyden edistäminen
  4. mielenterveystaidot ja ammattilaisten mielenterveysosaaminen
  5. yhteinen keittiö
  6. ikääntyneiden liikunnan edistäminen

Hankkeiden rahoitukseen on varattu yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Valtionavustusta voi hakea hankkeisiin, jotka toteutetaan mahdollisimman laajasti koko maassa. Hankkeilta edellytetään usean toimijan yhteistyötä. Osallistujina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat.

Päätökset avustusta saavista hankkeista tehdään syksyn aikana. Hankkeet on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2017 alussa.

Hakuohjeet ja tarvittavat lisätiedot löytyvät hakuilmoituksesta osoitteessa täältä.

Lisätiedot:

Johtaja Taru Koivisto, p. 02951 63323, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Meri Larivaara. p. 02951 63634, [email protected]

Sivun alkuun