Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Huumetilanne on säilynyt Suomessa melko vakaana

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.4.2011 6.44
Tiedote -

johtaja Kari Paaso, STM, p. 09 160 74018, 050-4487398, [email protected] erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, THL, p. 020 610 7337, [email protected]    

Huumausaineiden käyttö ja niihin liittyvät ongelmat ovat pysyneet Suomessa viime vuodet melko vakaalla tasolla, raportoi huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä. Ryhmä luovutti hallituskauden 2007-2011 ajalta laatimansa loppuraportin peruspalveluministeri Paula Risikolle 29. huhtikuuta. 

Raportin mukaan huumeiden kokeilun ja käytön lisääntyminen merkittävästi 1990-luvun puolivälissä tasaantui vuoteen 2005 mennessä. Huumeiden käyttö ja haitat ovat kuitenkin vakiintuneet huomattavasti 1990-luvun alkua korkeammalle tasolle.

Huolestuttavaa on, että vaikka nuorten huumekokeilut jopa vähentyivät viime vuosien aikana, uusimmat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että nuorten kannabiksen käyttö olisi lisääntymässä ja asenteet muuttumassa sallivammiksi. Myös viranomaisten tietoon tulleet huumausainerikokset sekä huumeisiin liittyvät kuolemat ovat lisääntyneet viime vuosina. Useat kuolemantapaukset johtuvat huumeiden, alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä.

Uutena haasteena on markkinoille tulleiden terveydelle vaarallisten aineiden eli niin sanottujen muuntohuumeiden yleistyminen. Uudistetun huumausainelain myötä niiden kieltäminen on kuitenkin huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin aikaisemmin.

Huumeiden käytön aiheuttamien haittojen vähentämisessä on erityisesti onnistuttu tartuntatautien ehkäisyssä. Ruiskuhuumevälitteisten hiv-tartuntojen ja C-hepatiittitapausten määrät ovat selvästi vähentyneet. Kun esimerkiksi vuonna 1999 ruiskuhuumevälitteisiä hiv-tartuntoja oli 85, vuonna 2010 niitä oli vain kuusi. Tartuntatautien ehkäisemiseksi on olennaista, että terveysneuvontapisteiden toiminta, johon kuuluu esimerkiksi käytettyjen neulojen ja ruiskujen vaihto, säilyy vähintään nykyisessä laajuudessaan.

Ehkäisevää työtä on vahvistettu hallituskauden aikana. Päihteiden käytön ehkäisyhankkeilla on esimerkiksi tuettu kouluissa tehtävää ehkäisevää työtä ja tuotettu erilaisia materiaaleja. Myös nuorten rikoksentekijöiden rikoksiin on pyritty puuttumaan aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa sekä entistä useammille vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille laaditaan henkilökohtaisia suunnitelmia päihdeongelmien hoitamiseksi.

Ministeri Risikko pitää suomalaisen huumausainepolitiikan lähtökohtia hyvinä. "Suomessa on käytössä tehokkaita toimenpiteitä haittojen vähentämiseksi. Sen ohella, että meillä on huumausaineiden täyskielto, meillä järjestetään huumeiden käyttäjille matalan kynnyksen terveyspalveluja. Hallinnonalat tekevät Suomessa saumatonta yhteistyötä", totesi Risikko.

Lisätietoja
Liitteet

Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän hallituskauden 2007-2011 loppuraportti (Raportteja ja muistioita 2011:6)


Muualla palvelussamme

Huumausainepolitiikalla ehkäistään käyttöä ja kauppaa

Sivun alkuun