Hyppää sisältöön
Media

Huumausainelakiin useita muutoksia – Kipulääkkeiden lupasääntelyä kevennettiin humanitaarisissa kriisitilanteissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2022 11.53
Tiedote 122/2022
Kuva: Tuulikki Holopainen

Tasavallan presidentti on vahvistanut muutoksia huumausainelakiin ja sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin. Muutoksilla kevennetään ja selkiytetään humanitaarisissa kriisitilanteissa käytettävien kipulääkkeiden lupamenettelyjä. Lisäksi kielletään huumaantumistarkoituksessa käytettävät DMT:tä sisältävät kasvijauheet, -rouheet ja -valmisteet.

Tuonti- ja vientilupaa ei jatkossa vaadita sellaisille lääkevalmisteille, jotka sisältävät vain Suomessa huumausaineeksi luokiteltua ainetta ja joihin voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäinen väärinkäytön vaara. Näin voidaan paremmin varmistaa, että lääkeaineiden saatavuus ja niiden valvonta ovat tasapainossa. 

Kansainvälisesti huumeeksi luokiteltua DMT:tä eli dimetyylitryptamiinia sisältävät kasvivalmisteet, -jauheet ja -liuokset eivät ole aiemmin olleet lain mukaan yksiselitteisesti huumeita, vaikka niitä käytetään huumausaineiden tavoin päihdyttävien vaikutusten vuoksi. Lakimuutoksen avulla estetään tällaisten nyt huumausaineiksi luokiteltujen valmisteiden pääsy markkinoille. Suomeen on tuotu esimerkiksi DMT:tä sisältävän Mimosa hostilis -kasvin juurikaarnaa. 

Myös sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia muutettiin. Muutoksella parannetaan henkilötietojen suojaa huumausainelain mukaisessa valvonnassa. Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä täsmennyksiä tehtiin myös huumausainelakiin.

Lakimuutokset tulevat voimaan 13.6.2022. Parhaillaan lausunnolla on myös toinen huumausainelakiin liittyvä hallituksen esitys, jonka avulla pyritään selkiyttämään hampun viljelyn ja jalostuksen sääntöjä. 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 0295 163 713, [email protected]
 

Sivun alkuun